Nyheter

8 MARSKAMPANJ: Vänsterpartiets lösningar för ett jämställt arbetsliv

Det är 2017 och arbetslivet är fortfarande ojämställt. Faktum är att det allt hårdare arbetslivet drabbar kvinnor hårdare än män.

Det är helt oacceptabelt. Nu får det räcka med snack och undanflykter. Det är dags att slå tillbaka för ett jämställt arbetsliv! Fram till internationella kvinnodagen 8 mars kommer vi kampanja för våra åtgärder för ett jämställt arbetsliv. 

Ett hårdare arbetsliv drabbar kvinnor

Klimatet på arbetsmarknaden har i era decennier blivit allt hårdare. Stressen på jobbet har ökat på grund av färre kollegor och ständigt allt högre krav från cheferna. Samtidigt är det många som vill ha ett arbete, men får aldrig chansen. Allt fler sliter ut sig på sitt jobb eller i jakten på en anställning.

Kvinnor har drabbats hårt. Kollegor får gå när arbetsgivaren drar ner på bemanningen för att uppfylla besparingskrav eller öka vinsten, fast det egentligen är er händer som behövs för att orka med jobbet. Många kvinnor utsätts för sexuella trakasserier och diskriminering, men kan inte säga ifrån av rädsla för att förlora sitt jobb. Det är ett gammaldags arbetsliv som fått breda ut sig.

Det behöver inte vara så här. Vänsterpartiet har lösningar för ett mänskligt och modernt arbetsliv, där vi har trygga anställningar, inflytande över våra jobb och där vi håller ett helt arbetsliv.

Vänsterpartiet har lösningar för en arbetsmarknad där kvinnor får samma förutsättningar som män. En arbetsmarknad där lika lön för lika arbete gäller och där kvinnodominerade yrken ges det värde och den lön de förtjänar. Vi vill se en trygg arbetsmarknad där ingen behöver stå ut med diskriminering eller sexuella trakasserier.

Våra åtgärder för ett jämställt arbetsliv 

Fasta jobb

Ingen ska behöva jobba år ut och år in som timvikarie, extraanställd eller med kontrakt på några månader i taget. Därför vill vi göra fast anställning till norm och det ska krävas särskilda skäl för att anställa någon tillfälligt. Anställningsformen allmän visstid ska avskaffas. Vi vill att den som varit tillfälligt anställd i sammanlagt två år under en period av fem år ska ges fast anställning. För att få slut på osäkerheten och utnyttjandet vill vi även förbjuda bemanningsföretag. I Göteborg har Vänsterpartiet Göteborg varit med och drivit igenom minskad andel osäkra anställningar.

Sex timmars arbetsdag

Alla ska kunna komma hem efter jobbet och ha ork kvar i kropp och själ. Ingen ska behöva vara så trött efter jobbet att man inte orkar med sina fritidsintressen, vänner och familj. För att orka arbeta ett helt arbetsliv vill Vänsterpartiet korta ner arbetstiden till sex timmar, med bibehållen lön. Efter succén på Svartedalens äldreboende, personalen fick sänkt arbetstid, vill Vänsterpartiet Göteborg se en storskalig reform för att minska arbetstiden i hela landet.

Rätt till heltid

Vi vill lagstifta om rätten att jobba heltid. Det är en central jämställdhetsfråga att också undersköterskor, servitriser och butiksanställda ska kunna leva på sin lön. Lagen om anställningsskydd ska ändras så att heltid blir norm. Deltid ska vara en möjlighet, inte ett tvång. Det är fullt möjligt att genomföra rätt till heltid. I Göteborg har Vänsterpartiet drivit på och genomfört en ökad andel heltidstjänsten

Bort med löneklyftan

Vi vill ge ett nytt uppdrag till medlingsinstitutet för jämställda löner. Som arbetsgivare i Göteborgs stad höjer Vänsterpartiet lönen i underbetalda kvinnodominerade yrken, men det krävs starkare åtgärder för att komma till rätta med de orättvisa löneskillnaderna.

Slut på sexuella trakasserier

Osäkra anställningar leder till att kvinnor som utsätts för diskriminering eller sexuella trakasserier från chefer, kunder eller kollegor känner sig tvungna att hålla tyst, för den som bråkar får gå. För att få ett slut vill vi ta bort de osäkra anställningarna och stärka facket.

 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk