Nyheter

Göteborg behöver en välfungerande hamn

Det är dags för APM Terminals att ta sitt ansvar. Göteborgs containerterminal är Nordens största och därmed avgörande för exporten och importen till staden, regionen och landet. Det är ansvarslöst att åsidosätta svensk lag, arbetsmiljöregler och kollektivavtal, på en av stadens viktigaste arbetsplatser.

Just nu pågår en viktig facklig strid här i Göteborgs hamn. Hamnen är en symbol för både staden och för arbetarklassens historia och de fackliga segrar som har gett oss rättigheter som vi ibland tar för givna på den svenska arbetsmarknaden. Det är dessa lagstadgade rättigheter som arbetsledningen i Göteborgs containerterminal har åsidosatt. Det är det som konflikten i grunden handlar om.

Sedan danska APM Terminals tog över driften 2009 har containerterminalen präglats av problem. Vänsterpartiet var då ensamma om att motsätta sig privatiseringen, och nu kan vi se att mycket av det vi befarade har blivit verklighet. När hamnen inte fungerar, får det allvarliga följder för Göteborg som industristad. Den produktionsökning som privatiseringsivrarna var säkra på, har lyst med sin frånvaro och nu driver, en av branschens största koncerner, verksamheten på ett sätt som riskerar arbetstillfällen i hela regionen.

APM Terminals driver en aggressiv antifacklig linje som har haft enorma konsekvenser för de anställda. De har brutit mot ingångna avtal med de anställda, försvårat deras semesterplaneringen och nekat föräldraledighet. De har försummat säkerhet- och hälsoföreskrifter och som en ytterligare åtgärd i den långa konflikten har de nu varslat ett 30-tal personer. Vi vill inte se den här typen av personalpolitik på svensk arbetsmarknad.

Svenska hamnarbetarförbundet, som organiserar 85% av de anställda i containerterminalen, har tagit striden för sina medlemmar. Detta är en oerhört viktig strid, som behöver allt stöd, även från oss som inte arbetar på containerterminalen. Det handlar om att försvara de rättigheter som vi har som arbetstagare. Det är oroväckande att vi har kommit till en punkt där det bara är arbetsgivarens intressen som tas tillvara och de anställdas rättigheter inskränks.

Det är dags för APM Terminals att ta ansvar. Ansvar för att följa svensk lag, arbetsmiljöregler och kollektivavtal. Ansvar för att vara en förebild och en god arbetsgivare. Ansvar för att sätta sig vid förhandlingsbordet med de fackliga representanterna för containerterminalens anställda. Ansvar för att se till att driften på nordens största containerterminal åter tar den ledande positionen som nordens största. Om detta inte sker behöver man se över vilka åtgärder som kan vidtas från kommunens sida för att personalens och kommunens behov ska kunna tillgodoses.

Adriana Aires, ordförande Vänsterpartiet Göteborg 
En kortare version av debattartikeln är publicerad i Göteborgs-Posten. 

Presskontakt

Arne Hellmark (Pressekreterare Vänsterpartiet) 070- 919 99 73 [email protected] 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk