Nyheter

Fortsatt hemliga bidrag till partierna – om Moderaterna får bestämma

Moderaterna vill dölja vem som ger bidrag till partierna. Det gynnar även SD, eftersom få vill skylta med sitt stöd till dem. Rödgrönrosa ledningen vill att partistöd ska vara öppet och transparent för alla att granska.

Justitiedepartementet har lagt ett förslag om att större partibidrag ska redovisas. Nu har partierna i Göteborg gett sin syn på förslaget. Moderaterna, som är ett av de partier som får allra mest bidrag, vill fortsätta hemlighålla bidragsgivarna.

– Det ska aldrig gå att i hemlighet köpa sig ett politiskt beslut i Sverige. Därför är vårt svar enkelt, vi är för ökad insyn i partiers finansiering, säger Daniel Bernmar (V), demokratikommunalråd.

2014 trädde lagen om insyn i politiska partiers finansiering på central nivå i kraft, men frågor om hur det skulle skötas på lokal och regional nivå berördes inte. En ny utredning från Justitiedepartementet föreslår att insynen ska utökas till att gälla på kommun- och landstingsnivå och att förbud mot anonyma bidrag över 2 240 kronor ska införas på samtliga nivåer. 

– Vi har länge drivit på för ett förbud mot anonyma bidrag och är glada för att det nu finns ett färdigt förlag. Tråkigt att inte att alla partier förstår värdet av öppenhet och transparens gentemot invånarna, säger Ann-Sofie Hermansson, (S) ordförande i kommunstyrelsen. 

Utredningens förslag har skickats ut på remiss och under onsdagen var det dags för politiken i Göteborg att ge sina synpunkter. Moderaterna i Göteborg oroar sig i sitt remissvar för att ett förbud mot större anonyma bidrag skulle hämma människors politiska engagemang, och menar att demokratin som skulle hotas om större bidragsgivare inte längre fick vara anonyma. För den rödgrönrosa ledningen handlar demokrati till stor del om transparens. 

– Det ska det aldrig råda osäkerhet om vems intressen politiker och partier tjänar. Miljöpartiet i Göteborg gör redan det som föreslås – frivilligt, säger Ulf Kamne (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Förslagen om förbud mot anonyma bidrag och ökade krav på intäktsredovisning på kommunal nivå föreslås träda i kraft 1 januari 2018. 

Presskontakt: 

Alice Vernersson (Pressekreterare Vänsterpartiet) 070-430 02 77 [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk