Nyheter

Göteborg sticker ut: hemtjänstpersonal allt nöjdare

Göteborg sticker ut: hemtjänstpersonal allt nöjdare 

Fler medarbetare är nöjda och engagerade i Göteborgs hemtjänst än tidigare. Det visar resultaten från SKL:s senaste enkät om hur personalen upplever sin arbetssituation. 

Göteborgs resultat i medarbetarenkäten har ökat, trots att det nationella värdet sjunkit. Förra året låg Göteborg under genomsnittet i landet, tvärtom ligger nu staden på 77 procent jämfört med genomsnittet 75 procent. Äldrekommunalrådet Daniel Bernmar (V) tror att det nya arbetssättet Attraktiv Hemtjänst ligger bakom vändningen. 

– Förra året lyckades vi lyfta hemtjänsten genom vår storsatsning på Attraktiv Hemtjänst som till stor del handlar om att förbättra arbetsvillkoren. Det är roligt att det märks så här tydligt, säger han. 

– Dessutom är det självklart positivt för våra äldre. Att ha engagerad personal inom hemtjänsten höjer kvaliteten, fortsätter han. 

Lika glädjande är att andelen timavlönad personal fortsätter att minska inom hemtjänsten. Andelen har sjunkit successivt de senaste åren och har mer än halverats sedan 2011. Idag är 10,4 procent av den arbetade tiden utförd av timavlönade jämfört med 22 procent 2011.  

– Jag tycker att det är positivt att vi tar steg framåt och erbjuder fler trygga anställningar. Men vi har fortfarande mycket arbete kvar för att nå vårt mål med max fem procent, säger Daniel Bernmar.  

Trots positiva nyheter är det för tidigt att pusta ut. Enligt personalkommunalrådet Tord Karlsson (S) finns många utmaningar kvar inom äldreomsorgen. Särskilt vad det gäller arbetsmiljön.

– Hemtjänstpersonalen har ofta en tuff arbetsmiljö och en stressig vardag. Tyvärr har det lett till ökade sjukskrivningar. Under året behöver vi därför arbeta ännu mer intensivt med detta.   

För att råda bot på sjukskrivningarna har den rödgrönrosa ledningen tagit fram en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön. Bland annat föreslås en ny bemanningsmodell för ökad frisknärvaro och kontinuitet, fysisk träning på arbetstid, ergonomiutbildningar, bättre lokaler och ökad samordning för att sprida positiva arbetssätt.

– Handlingsplanen handlar även om att öka inflytandet för personalen, säger Karlsson.

– Om personalen känner sig uppskattade på arbetsplatsen och ges möjlighet att påverka sin arbetssituation blir arbetsmiljön bättre, tillägger han. 

Den rödgrönrosa ledningen har även skjutit till ytterligare 50 miljoner till hemtjänsten i årets budget.

Fakta: 
Medarbetarna inom hemtjänst svarar på en medarbetarenkät som bland annat mäter hållbart medarbetarengagemang (HME), vilket också är ett nationellt jämförelseindex. HME beräknas utifrån nio frågor som handlar om arbetssätt och uppdrag, engagemang, kompetensutveckling och ledarskap. 

Resultat HME 2015: 
Göteborg: 75 procent 
Riket: 78 procent 

Resultat HME 2016: 
Göteborg: 77 procent 
Riket: 75 procent 

Läs mer på SKL:s hemsida här

Presskontakt: 
Alice Vernersson (Pressekreterare Vänsterpartiet) 070-430 02 77 [email protected]

 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk