Nyheter

Beslut om försöket på Svartedalen flyttas till 12 maj. V Göteborg: ”Dags att planera för en storskalig reform”.

Kommunfullmäktige i Göteborg den 21 april hann inte ta upp motionen om att lägga ner försöket med sex timmars arbetsdag i förtid. Beslut kommer istället fattas den 21 maj.

– Det är beklagligt att vi inte kunde trygga den oro som Moderaterna har skapat hos personalen på Svartedalens äldreboende, säger Vänsterpartiets kommunalråd Daniel Bernmar.

Personalen på äldreboendet och deras fackförbund Kommunal närvarande vid kommunfullmäktigemötet för att protestera mot Moderaternas försök att öka deras arbetstid.

De senaste dagarna har försöket fått mycket uppmärksamhet. Den senaste uppföljningen av försöket visar på väldigt positiva resultat. Färre sjukskrivningar, mindre stress och fler aktiviteter för de boende är några av effekterna.

– Nu har vi till den 12 maj på oss att fortsätta bygga stödet för försöket på Svartedalen. Nationellt borde vi på allvar förbereda oss på att genomföra en storskalig reform för sex timmars arbetsdag med bibehållen löneutveckling, säger Adriana Aires, ordförande V Göteborg.

Idag skriver Adriana Aires tillsammans med Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ali Esbati om varför vi bör inför sex timmars arbetsdag över hela landet.

Stödjer du försöket på Svartedalen och sex timmars arbetsdag? Gå med och engagera dig i Vänsterpartiet, den starkaste rörelsen för arbetstidsförkortning.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk