Nyheter

Vänsterpartiets kommunalråd om flyktingkrisen

Europa upplever just nu den värsta flyktingkrisen sedan andra världskriget, och många som är på flykt söker sig till Sverige och Göteborg. Flera göteborgare har ställt sig frågan hur de kan hjälpa till, men framförallt handlar det om att kommunen måste ta ett större ansvar. Kommunalrådet Daniel Bernmar (V) är bekymrad över situationen.
– Läget är akut och vi måste agera snabbt för att hjälpa dessa människor, det är viktigt att de känner sig välkomna, säger han.

I nuläget söker cirka 1000 nyanlända asyl varje dygn i Sverige. Kommunernas största bekymmer är att hitta lokaler och personal, framför allt till de ensamkommande barnen. Daniel Bernmar menar att engagemangen kring flyktingsituationen har varit avgörande.

Hur ser situationen ut?
– Det är en tuff situation men de enskilda och volontärer som engagerat sig för flyktingarna har gjort ett fantastiskt arbete för att hjälpa till, säger han.
Nyligen tillsattes en ledningsgrupp för nyanlända för att samordna Göteborgs Stads insatser, främst vad gäller boende- och skolfrågor. Men Daniel Bernmar menar att det fortfarande finns stora utmaningar gällande boendefrågan.
– Vi arbetar aktivt med att ta fram nya boendeplatser så snabbt som möjligt. Sedan september har staden både öppnat och upphandlat flera transitboenden vilket skapat över 300 platser. Dessutom kommer tillfälliga moduler placeras ut i centrala staden i slutet av veckan. Men tyvärr räcker det inte. Det finns ett fortsatt stort behov av att ta fram boendeplatser – både långsiktiga men också tillfälliga boenden för att lösa det akuta läget, säger han.
Varje dag kommer mellan 20 och 60 barn till Göteborg vilket ställer stora krav på stadens skolor.
– Det är viktigt att vi ger barnen ett bra mottagande. Vi arbetar med att se över bemanningen i skolorna så att personalen har rätt kompetens och vi har lagt ett uppdrag att öka spridningen över stadens skolor, säger Daniel Bernmar.
Idag är det inte kommunernas ordinarie uppgift att ta hand om vuxna människor som vill söka asyl på annan ort. Men Vänsterpartiets riksdagsledamot Christina Höj-Larsen menar att storstadskommunerna ska upplåta lokaler för övernattning för flyktingar på genomresa i Sverige.

Ställer sig Vänsterpartiet Göteborg bakom Christina Höj-Larsens uttalande?
– Ja det gör vi. Läget är akut och Göteborg behöver göra mer. Redan idag finns personal från kommunen på plats både vid Stena terminalen och på Centralen för att stötta nyanlända som kommer, men vi behöver även arbeta med att ta fram boendeplatser för dessa människor, säger Daniel Bernmar.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk