Nyheter

Hemtjänsten i Göteborg

Uppdrag granskning kommer att sända ett reportage om hemtjänsten i Göteborg 9 september. Programmet kommer att handla om brister inom hemtjänsten i flera kommuner i Sverige, men särskilt fokus ligger på ett hemtjänstlag i Bergsjön. Det handlar bland annat om bristande kontinuitet, ledarskap, rutiner och personal. I inslaget kommer Vänsterpartiets kommunalråd Daniel Bernmar som ansvarar för äldrefrågor att medverka.

Vänsterpartiet ser förstås allvarligt på problemen inom hemtjänsten, framförallt vad det gäller arbetsmiljö och äldre möjlighet att ha inflytande över sin omsorg. Samtidigt vet vi att bilden Uppdrag granskning ger inte är representativ för hela staden. I Bergsjön har de redan tagit fram en handlingsplan och gjort nya rekryteringar för att åtgärda de specifika bristerna. Övergripande arbetar det rödgrönrosa styret i Göteborg ständigt med att förbättra kvaliteten inom hemtjänsten. Under den här mandatperioden har de tillfört över 230 miljoner kronor för att förbättra förutsättningarna. Kommunen arbetar även med att sjösätta det nya arbetssättet Attraktiv Hemtjänst, som både ska förbättra personalens arbetsmiljö och möta upp äldres önskemål om att själv få bestämma över vilken omsorg de ska få.

Satsningar som Vänsterpartiet har fått igenom i Göteborg:

–       Arbetskläder till hemtjänstpersonalen

–       Rätten till heltid

–       Minska andelen timavlönad personal

–       Ökad grundbemanning inom hemtjänsten

–       Fler chefer inom hemtjänsten

–       Införa ett nytt arbetssätt för att förbättra personalens arbetsmiljö och öka äldres självbestämmande

–       Kompetensutveckling för personalen

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk