Nyheter

LOV är inte lösningen för äldreomsorgen i Göteborg!

Den 11 juni röstade borgarna tillsammans med Sverigedemokraterna och Vägvalet igenom Lagen om valfrihetssystem, LOV, i kommunfullmäktige i Göteborg. Lagen innebär att privata aktörer fritt får etablera sig inom hemtjänsten. I den rödgrönrosa budgeten som beslutades på kommunfullmäktige 15 juni står det att staden inte ska införa LOV inom äldreomsorgen. Därför står vi nu i ett läge där kommunfullmäktige inom loppet av fyra dagar fattat två beslut som går rakt emot varandra.

Vänsterpartiet vill inte införa LOV på grund av i huvudsak tre argument. För det första bidrar systemet till en ökad ojämlikhet då det framförallt är de äldre som själva klarar av att göra medvetna val eller har engagerade anhöriga på orten som blir vinnarna. Förlorarna är de som av olika skäl inte klarar av detta. För det andra bidrar LOV till ökad miljöpåverkan. Trafikverkets rapport om effekterna av LOV  visar att med flera utförare inom hemtjänsten blir konsekvensen längre körsträckor, mer arbetstid bakom ratten och försämrad trafiksäkerhet. Slutligen är vi emot all form av vinstuttag och att skapa marknadsandelar för riskkapitalister i välfärden.

Dessutom är LOV inte förenligt med stadens nya arbetssätt inom hemtjänsten Attraktiv Hemtjänst. Vi håller med fackförbunden Vision och Kommunal, som tillsammans organiserar merparten av de anställda inom äldreomsorgen, om att LOV inte är lösningen på äldreomsorgens problem. De menar att vi bör ge verksamheterna en chans att genomföra Attraktiv Hemtjänst, istället för att driva igenom ytterligare en reform som skulle riskera hela arbetet.

Uppenbarligen är högern inte är villiga att ta ansvar för varken äldre eller personal, vilket är beklagligt då de har majoritet i kommunfullmäktige. Därmed finns många aspekter som måste ses över innan rödgrönrosa styret kan uttala sig om vad detta kommer att innebära för Göteborg.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk