Nyheter

(V)i tar initiativet till att se över socialsekreterarnas arbetssituation.

Vi ska genomföra en systematisk kartläggning av socialtjänsten i Göteborg, där vi belyser strukturer, arbetssätt och gör en analys av anställningsvillkoren inom socialtjänsten. Vi har lämnat ett uppdraget till stadens ledning att man ska söka nya och okonventionella lösningar på problem som funnits på våra socialkontor alltför länge. Man ska ta hjälp av forskningen inom området tillsammans med Göteborgs universitet. Utredning ska ledas av  Stadsledningskontoret och genomföras tillsammans med personal från stadsdelar och våra fackliga representanter från Vision och SSR. Utredningen kan också ta egna initiativ och söka hjälp av andra kompetenser.

// Mats Pilhem, kommunalråd

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk