Nyheter

Vänsterpartiet ska rusta ungdomen för arbetslivet

En motion från Vänsterpartiet Göteborg berörde ungas rätt till arbetsmarknadsförberedande utbildning. Kongressen valde att bifalla motionen vilket betyder att Vänsterpartiet ska driva krav om att alla gymnasieelever ska få utbildning i bland annat arbetsrätt och den svenska modellen.

Thomas Gorin är fackligt aktiv i SEKO och var ombud på kongressen för Vänsterpartiet Göteborg. Han var uppe i talarstolen för att tala till förmån för motionen:

”Som fackligt aktiv på en arbetsplats med många unga vuxna har jag förstahandserfarenhet av hur oförberedda de unga vuxna kommer ut i arbetslivet. Många saknar kunskap om sina grundläggande rättigheter, vilket inte sällan leder till att de ungas start i arbetslivet blir mycket sämre än vad den borde vara. Vi ska se till att rusta ungdomen med kunskap och jämna ut oddsen.”

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk