Nyheter
stärka kompetensen hos personal som jobbar med personer med en demenssjukdom!

Vi fick igenom vår motion om stärkt kompetens bland vårdpersonal!

Under senaste kommunfullmäktige biföll en stor majoritet i Göteborgs kommunfullmäktige vår motion om att stärka kompetensen hos personal som jobbar med personer med en demenssjukdom! Vi fortsätter att leverera vänsterreformer till göteborgarna.

– Riktigt roligt att så många förstår hur viktig denna frågan är, kommenterar Daniel Bernmar, gruppledare för Vänsterpartiet Göteborg och författare till motionen.

Demens drabbar fler och fler

Allt fler äldre i behov av omsorg lider av en demenssjukdom. I Göteborgs stad finns det idag närmre 2000 platser på äldreboende för personer med demenssjukdom. Samtidigt bor många med demenssjukdom hemma med stöd och hjälp av hemtjänst. Att ha rätt kompetens är A och O för att den demenssjuke ska få rätt omsorg.

Tyvärr ger inte vård och omsorgsutbildningarna en fördjupad kunskap om hur personer som lider av demenssjukdom får bästa möjliga omsorg. Med det personcentrerade arbetssättet Göteborgs Stad arbetar utifrån ställs oerhört stora krav på medarbetarna i äldreomsorgen.

Behovet av stärkt kompetens

Att som medarbetare inte alltid ha tillräcklig kompetens för det uppdrag som ska utföras kan också skapa stress och en känsla av otillräcklighet. Förutom att det för den enskilde demenssjuke kan få konsekvenser med bristande omsorg, så kan det också få stora konsekvenser för medarbetares arbetsmiljö med bristande kompetensutveckling. Behovet av att utveckla demensvården och demensomsorgen är därför fortsatt stort.

Svenskt Demenscentrum (SDC) är ett ledande utvecklingscentrum för arbete med demenssjukdomar. Bakom centret står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet. Uppdraget kommer från Socialstyrelsen och regeringen som finansierar verksamheten.

Göteborgs stad borde ta lärdom och hämta den kunskap som SDC samlat in och byggt upp i sitt utbildningspaket för att stärka medarbetarnas kompetens och ge rätt förutsättningar att ge den omsorg som göteborgarna förtjänar.

<object class="wp-block-file__embed" data="https://goteborg.vansterpartiet.se/files/2021/08/Handling_2020_nr_270.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Inbäddning av <strong>Läs motionen härLäs motionen härLadda ner

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk