Pressmeddelanden
Framsidan av budgeten: grafik av två barn spelar fotboll utanför skola.

En rödgrönrosa budget för ett Göteborg för alla

Oppositionen lyfter välfärden, klimatet och jämställdheten

Den rödgrönrosa oppositionen vill stoppa alliansens nedskärningspolitik och storsatsar på välfärden, klimatet och jämställdheten i sin budget för Göteborgs Stad 2020.

– Vi stärker välfärden och ökar jämlikheten. Idag är äldreomsorgen och socialtjänsten hårt pressade, vilket gör att alla göteborgare inte får den hjälp de behöver. Med vår budget förbättrar vi kvaliteten inom välfärden, säger Daniel Bernmar (V), gruppledare för Vänsterpartiet.

Personalen är Göteborgs Stads viktigaste resurs för en hållbar och stark välfärd. I den rödgrönrosa budgeten ryms därför bland annat stora satsningar på förskolan och äldreomsorgen.

Totalt satsas 65 miljoner på äldreomsorgen som främst ska gå till mer personal. Förskolan får 50 miljoner för att stärka kvaliteten, pengarna ska främst gå till att anställa mer personal inom förskolan och minska storleken på barngrupperna.

– Förskolan är en viktig och central del av vårt välfärdssamhälle. Men i dag är det väldigt många inom förskolan som inte orkar jobba vidare. Därför vill satsa på att anställa fler och få en bättre arbetsmiljö, säger Daniel Bernmar.

Klimatfrågan är vår tids största ödesfråga och vi befinner oss i ett klimatnödläge. Göteborgs Stad har sedan flera år tillbaka arbetat hårt för att minska negativ miljö- och klimatpåverkan, men det behövs fortsatt omfattande åtgärder.

– Vår offensiva miljö- och klimatsatsning är helt nödvändig för att Göteborg ska bli fossilfritt till 2030 och för att skydda den biologiska mångfalden. Vi måste agera nu. Väntar vi med att minska utsläppen kommer det att bli svårare och dyrare att stoppa klimatförändringarna, säger Karin Pleijel, gruppledare för Miljöpartiet.

Dagens kollektivtrafik är inte tillräckligt utbyggd för att nå målen om ett hållbart resande. Genom en utvecklad kollektivtrafik ges fler lika möjligheter att stadens utbud utan att vara beroende av bil. Därför satsar de rödgrönrosa partierna på att sänka priserna i kollektivtrafiken.

– Den enskilt viktigaste satsningen på trafikområdet är att det återigen blir lägre priser på månadskorten i kollektivtrafiken. Alliansens chockhöjning i år var ett hårt slag mot klimatet och människor med låga inkomster och det ökar klyftorna i samhället, säger Karin Pleijel.

Kriminalitet och social otrygghet förebyggs bästa genom långsiktiga sociala satsningar. Stadsdelsnämnderna tillförs 50 miljoner kronor för att kunna utöka arbete med till exempel fritidsgårdar och fältassistenter. De rödgrönrosa vill även att stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer fortsätta att utveck­las utifrån den antagna planen mot våld i nära relationer. Kvinno- och tjejjourer ska ges möjlighet till kontinuitet och säkrad ekonomi och ska därför kunna få föreningsbidrag för flera år i taget.

– Mäns våld i Göteborg är vårt största säkerhetsproblem, vilket innefattar gatuvåld, hedersvåld och relationsvåld. Nu satsar vi 23 miljoner på både direkt våldsprevention och för att stödja våldsutsatta, säger Stina Svensson, gruppledare Feministiskt initiativ.

När kvinnor hjälper kvinnor ger det resultat. Därför vill de rödgrönrosa införa satsningen “Stadsdelsmammor” i Göteborg där kvinnor som själva haft erfarenheten av att vara nyanlända i Sverige guidar andra kvinnor in i samhället.

– Stadsdelsmammor har gett goda resultat i Stockholm där Feministiskt initiativ fick igenom det 2016. Kvinnoföreningar har länge arbetat på detta uppsökande och stödjande sätt, och nu vill att Göteborgs stad också ser till att hjälpa nyanlända kvinnor på effektiva sätt, säger Stina Svensson.

Här finns hela den rödgrönrosa budgeten för Göteborgs Stad 2020, en kortversion och en jämförelse mellan rödgrönrosas och Alliansens budget.

 

Presskontakter

Sanna Schiller (pressansvarig V)
070-8698831, [email protected]

Max Reijer (pressansvarig MP)
072-8567876, [email protected] 

Martin Jordö (pressansvarig Fi)
070-7206001, [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk