Distriktsstyrelsen

 

Distriktsstyrelsens uppgift är att på grundval av partiets program och utifrån distriktsårskonferensen beslut utveckla partiets politik i frågor som rör distriktet, leda och utveckla distriktets verksamhet politiskt och organisatoriskt, ansvara för distriktets ekonomi och administration, stödja partiföreningarnas arbete, genomföra distriktsarrangemang och särskilt ansvara för att studiearbete bedrivs.

(Ur Vänsterpartiets stadgar)

Distriktsordförande:

rund andri

Adriana Aires, [email protected]

 

Ledamöter i distriktsstyrelsen:

Ledamöter i alfabetisk ordning efter efternamn

Daniel Carlenfors, [email protected]

Sara Carlsson Hägglund, [email protected]

John Edström, [email protected]

Elin Engström, [email protected]

Håkan Eriksson, [email protected]

Tony Haddou, [email protected]

Kerstin Hultman, [email protected]

Gus Kaage, [email protected]

Hannah Klang, [email protected]

Christian Larsson, [email protected]

Sara Nanah, [email protected] 

Homeira Tari, [email protected]

Carina Örgård, [email protected]