Kontakt

 

Distriktsexpeditionen

Vill du fråga personalen på distriktsexpeditionen, distriktsstyrelsen eller arbetsutskottet om något? Det kan handla om allt ifrån hur man blir medlem i partiet, vilket politiskt material som finns att dela ut, att du behöver hjälp med en politisk aktivitet i din grundorganisation eller att du skulle vilja komma på besök för att få prata med en vänsterpartist.

Vänsterpartiet Göteborg
Andra Långgatan 20
413 28 Göteborg

Telefon: 031 856760
E-post: [email protected]

Våra öppettider är måndag-torsdag 10:00-17:00 och fredag 10:00-15:00. (Avvikelser från öppettiderna kan förekomma).  

Personal

På distriktsexpeditionen arbetar tre ombudsmän. Om ditt ärende rör ett specifikt område kan du höra av dig direkt till dem.

Elin Segerlind, kommunikation 
Telefon: 070 919 99 73
E-post: [email protected]

Jonas Kårlin, organisation 
Telefon: 073 384 46 42
E-post: [email protected]

Jessica Wetterling, ekonomi 
Telefon: 031 85 67 60
E-post: [email protected]

Annika Fägerlind, ekonomi (föräldraledig 170421-180421) 
Telefon: 070 919 99 72
E-post: [email protected]

Distriktsledning

Distriktsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda partidistriktet politiskt och organisatoriskt. Mellan styrelsens möten leder distriktets arbetsutskott arbetet. Arbetsutskott har ett arbetssätt som bygger på kollektivt ledarskap och rotation. Detta bidrar till en jämnare ansvarsfördelning, en ökad transparens och ett mer hållbart arbetssätt.

För telefonkontakt med arbetsutskottet, kontakta Arne Hellmark, ombudsman, 070 919 99 73.  

Adriana Aires
Distriktsordförande och arbetsutskottet
Ansvarsområden: planering av och kallelse till AU-möten. Kontakt med distriktets kassör. Kontakt med enskilda medlemmar och med allmänheten. Kontakt med pressen, ansvarig för utspel och debattartiklar.
E-post: [email protected]

John Edström
Ledamot arbetsutskottet
Ansvarsområden: kontakt med våra parlamentariker och tjänstemän knutna till Stadshuset och Regionen. Planering av gemensamma möten mellan AU och gruppledningarna i Stadshuset samt i Regionen.
E-post: [email protected]

Tony Haddou
Ledamot arbetsutskottet
Ansvarsområden: kontakt med politisk allierade organisationer. Ansvar för gemensamma möten och samarrangemang med dessa.
E-post: [email protected] 

Elin Engström
Ledamot arbetsutskottet
Ansvarsområden: kontakt med partikansliet och partistyrelsen samt med riksdagsledamöter. Kontakt med Ung Vänster och granndistrikten.
E-post: [email protected]

 

Vänsterpartiet i stadshuset

Från stadshuset sköts det parlamentariska arbetet.

Daniel Bernmar är vårt kommunalråd. Hans ansvarsområden är äldreomsorg, föreningsliv, demokrati och idrott.
Telefon: 073 654 71 65
E-post: [email protected]

Vänsterpartiets politiska sekreterare har sitt kontor på Stadshuset vid Gustav Adolfs torg i Göteborg. De ansvarar för att hjälpa Vänsterpartiets representanter med det parlamentariska arbetet i kommunfullmäktige, stadsdelsnämnder och liknande.

Alice Vernersson
Stadssekreterare med ansvar för äldreomsorg och kommunikation.
Telefon: 070 430 02 77
E-post: [email protected]

Johan Svensson
Stadssekreterare med ansvar för stadsutveckling, bostad, idrott- och föreningsfrågor, turism/evenemang och budget. 
Telefon: 070 761 03 00
E-post: [email protected]

Anna-Klara Behlin
Stadssekreterare med ansvar för utbildning, kultur, mänskliga rättigheter, funktionshinder, demokrati, ungdomsfrågor och konsument- och medborgarfrågor.  
Telefon: 072 536 25 37
E-post: [email protected]

Marie Brynolfsson 
Stadssekreterare med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning, individ- och familjeomsorg, folkhälsa, hälso- och sjukvård. 
Telefon: 072 855 42 52 
E-post: [email protected]

Rasmus Loberg
Stadssekreterare med ansvar för upphandng, miljö och klimat, kretslopp, trafik, park- och natur, intraservice, internationellt, näringsliv och lokaler.

 

Vänsterpartiet Västra Götaland

Vår ordinarie och ersättare i regionstyrelsen samt våra politiska sekreterare sitter i residenset i Vänersborg. De ansvarar för det dagliga politiska arbetet i regionen och att stötta vänsterpartiets ledamöter i nämnder och styrelser.

Gruppledare och oppositionsråd: Eva Olofsson, 070 317 10 27, [email protected]

Ersättare i regionstyrelsen: Jan Alexandersson, 070 661 41 74 [email protected]

Politisk sekreterare (regionutveckling): Lena Karlsson, 070 082 52 18, [email protected]

Politisk sekreterare (hälso och sjukvård): Niklas Theodorsson, 070 255 62 17, [email protected]