Kontakt

 

Distriktsexpeditionen

Vill du fråga personalen på distriktsexpeditionen, distriktsstyrelsen eller arbetsutskottet om något? Det kan handla om allt ifrån hur man blir medlem i partiet, vilket politiskt material som finns att dela ut, att du behöver hjälp med en politisk aktivitet i din grundorganisation eller att du skulle vilja komma på besök för att få prata med en vänsterpartist.

Vänsterpartiet Göteborg
Andra Långgatan 20
413 28 Göteborg

Telefon: 031 856760
E-post: [email protected]

Våra öppettider är måndag-torsdag 10:00-17:00 och fredag 10:00-15:00. (Avvikelser från öppettiderna kan förekomma).  

Personal

På distriktsexpeditionen arbetar tre ombudsmän. Om ditt ärende rör ett specifikt område kan du höra av dig direkt till dem.

Annika Fägerlind, ekonomi 
Telefon: 070 919 99 72
E-post: [email protected]

Arne Hellmark, kommunikation 
Telefon: 070 919 99 73
E-post: [email protected]

Jonas Kårlin, organisation 
Telefon: 073 384 46 42
E-post: [email protected]

Distriktsledning

Distriktsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda partidistriktet politiskt och organisatoriskt. Mellan styrelsens möten leder distriktets arbetsutskott arbetet.  För telefonkontakt med arbetsutskottet, kontakta Arne Hellmark, ombudsman, 070 919 99 73.  

Under distriktsårskonferensen valde distriktsstyrelsen ett interim arbetsutskott, som kommer leda arbetet fram till distriktsstyrelsens första möte. 

Adriana Aires
Distriktsordförande och ledamot i interim arbetsutskottet
E-post: [email protected]

John Edström
Ledamot i interim arbetsutskottet
E-post: [email protected]

Elin Engström
Ledamot i interim arbetsutskottet
E-post: [email protected]

 

Vänsterpartiet i stadshuset

Från stadshuset sköts det parlamentariska arbetet.

Daniel Bernmar är vårt kommunalråd. Hans ansvarsområden är äldreomsorg, föreningsliv, demokrati och idrott.
Telefon: 073 654 71 65
E-post: [email protected]

Vänsterpartiets politiska sekreterare har sitt kontor på Stadshuset vid Gustav Adolfs torg i Göteborg. De ansvarar för att hjälpa Vänsterpartiets representanter med det parlamentariska arbetet i kommunfullmäktige, stadsdelsnämnder och liknande.

Alice Vernersson
Stadssekreterare med ansvar för äldreomsorg och kommunikation.
Telefon: 070 430 02 77
E-post: [email protected]

Johan Svensson
Stadssekreterare med ansvar för socialtjänst, folkhälsa, idrotts- och föreningsfrågor, personal och budget.
Telefon: 070 761 03 00
E-post: [email protected]

Marie Lindén
Stadssekreterare med ansvar för trafik, infrastruktur, park- och natur, stadsutveckling, miljö/klimat och kretslopp.
Telefon: 070 653 53 57
E-post: [email protected]

Anna-Klara Behlin
Stadssekreterare med ansvar för utbildning, kultur, mänskliga rättigheter, funktionshinder, demokrati och ungdomsfrågor.
Telefon: 072 536 25 37
E-post: [email protected]

Vänsterpartiet Västra Götaland

Vår ordinarie och ersättare i regionstyrelsen samt våra politiska sekreterare sitter i residenset i Vänersborg. De ansvarar för det dagliga politiska arbetet i regionen och att stötta vänsterpartiets ledamöter i nämnder och styrelser.

Gruppledare och oppositionsråd: Eva Olofsson, 070 317 10 27, [email protected]

Ersättare i regionstyrelsen: Jan Alexandersson, 070 661 41 74 [email protected]

Politisk sekreterare (regionutveckling): Lena Karlsson, 070 082 52 18, [email protected]

Politisk sekreterare (hälso och sjukvård): Niklas Theodorsson, 070 255 62 17, [email protected]