Nyheter
Bild på pennor mot en grå bakgrund

Ny rapport avslöjar hur de borgerliga partierna skär ner på Göteborgs skolor

Sedan de borgerliga partierna tog över makten i Göteborg efter valet 2018, har lärare, rektorer och fackförbund larmat om nedskärningar på Göteborgs grundskolor. Högerstyret har sedan start förnekat att de genomför nedskärningar, och hävdat att de satsar mer pengar på skolan. Samtidigt har de krävt att skolan ska ”effektiviseras”. Vänsterpartiet Göteborg har konsekvent påtalat att det är en omskrivning för nedskärningar, och att barns utbildning inte kan effektiviseras som om det vore en fabrik.

För att lösa bristen på pengar tillsattes 2020 ett jätteprojekt för att ”hjälpa” skolledningarna att skära ner budgeten på 32 skolor, eller som högerstyret kallade det: att ”effektivisera” dessa skolor. Vänsterpartiet krävde en utredning av hur det här skulle drabba skolverksamheten. Nu har rapporten kommit och avslöjar oerhört allvarliga konsekvenser för både elever och skolpersonal.

Effektiviseringar innebär att stora besparingar görs genom att skära ned på personalstyrkan på flera skolor, samtidigt som man säger att kvaliteten ska vara oförändrad.

Rapporten visar att kraven på ”effektiviseringar” i praktiken är nedskärningar

Den nya rapporten visar att högerstyrets budget kraftigt har försämrat situationen för både elever och personal på framförallt 32 skolor över hela Göteborg. Rapporten visar att kraven på ”effektiviseringar” i praktiken är nedskärningar som har slagit väldigt hårt mot skolor som redan tidigare hade många elever per lärare. Ett antal av dessa skolor har dessutom stora socioekonomiska utmaningar.

Vänsterpartiet Göteborg ser väldigt allvarligt på informationen i rapporten, som tyvärr visar att våra farhågor var sanna. Vi vill se verkliga och långsiktiga satsningar på skolan, och ett totalstopp för effektiviseringar som bevisligen bara är en omskrivning för nedskärningar.

Rapporten visar att:

  •  Anmälningarna om hög arbetsbelastning/stress har ökat med 45% på de 32 skolorna. Jämför man med hela Göteborg har anmälningarna minskat med 15%.
  •  Antal anmälda arbetsskador ökade med 18% på de 32 skolorna. Jämför man med hela Göteborg har anmälningarna minskat med 15%.
  •  Ökningen av hot och våld var större på dessa skolor än genomsnittet, där redovisas en ökning på 17% jämfört med hela Göteborg som ökade med 14%.
  •  Antal elever per anställd har ökat något på alla skolor, men på de 32 skolorna som det skurits ner på har det ökat kraftigt. På de 32 skolorna har det på ett år ökat från i snitt 12,7 till 14 elever per lärare. På andra skolor har snittet ökat från 10,2 till 10,9 elever per lärare.
  •  Lärare, skyddsombud och rektorer uppger att nedskärningar på stödpersonal som tex elevassistenter har ökat lärarnas arbetsbelastning och stress.
  •  Medarbetarna på de 32 skolorna uppger att de nu är mindre nöjda med sin arbetsplats och arbetssituation. På övriga skolor ökar personalens nöjdhet.
  •  Fler elever på de 32 skolorna har lett till mer trängsel i skollokalerna.
  • Tillbuden om kränkande särbehandling eller mobbning har ökat med 36% på de 32 skolorna. Jämförelsevis är ökningen för hela staden 15%.

Läs rapporten här.

Läs våra förslag här.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk