Nyheter
Bild på två barn som tar i varandras händer

Vänstervinst: HVB-hem ska kvalitetssäkras

Vårt förslag om att säkerställa kvaliteten och uppföljning på Hem för vård eller boende, HVB, kommer bli verklighet. Beslutet togs formellt förra veckan under kommunstyrelsens möte. Det är en seger för alla barn, unga, vuxna och familjer i behov av samhällsvård.

Vi i Vänsterpartiet Göteborg vill att kvaliteten ska säkerställas och följas upp på HVB-hem både i egen regi och hos externa leverantörer, samt hur Göteborgs Stad säkerställer att placeringar inte sker på HVB-hem som får allvarlig och upprepad kritik av Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). 

Hem för vård och boende, HVB

Ett HVB-hem kan rikta sig till barn, unga, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik. Barn och unga i samhällsvård har särskilda behov av omsorg och stöd då de placeras i en situation utan sitt närmaste nätverk av familj och vänner, medan de samtidigt har sämre fysisk och psykisk hälsa än andra. Den vård som erbjuds via kommunernas socialtjänster måste skapa en trygg miljö och erbjuda adekvat behandling för den enskilda som befinner sig i en mycket utsatt situation. 

Varför vårt förslag behövs

Det är därför ytterst allvarligt att medias granskningar vid upprepade tillfällen visar allvarliga och upprepade brister på många HVB-hem. SVT har vid flera tillfällen under det gångna året granskat vilka HVB-hem som får allvarlig kritik av Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) vid upprepade tillfällen. 

Vi i Vänsterpartiet Göteborg kräver att Göteborgs Stad aktivt säkerställer att ingen placeras på HVB-hem med undermålig kvalitet, och att samtliga socialnämnder endast placerar barn och unga på HVB-hem som kan ge rätt stöd och behandling. 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk