Pressmeddelanden
Äldre kvinna tillsammans med vårdpersonal

Högerstyrets valfrihetsreform leder till nedskärningar i äldreomsorgen

Högerstyret i Göteborg har beslutat att äldre ska ges möjlighet att fritt välja äldreboende, oavsett om det är kommunalt eller privat. En ändring som kan kosta upp emot en halv miljard. Vänsterpartiet är kritiska då förslaget inte är finansierat.

I M, L, C och KD:s budget för Göteborgs Stad 2021 finns ett uppdrag till äldrenämnden om att införa ett system där de äldre ska ges möjlighet att fritt kunna välja äldreboende, oavsett om det drivs av kommunen eller av privata aktörer. Idag används platserna på de kommunala äldreboendena först, när de är fulla är det möjligt för de äldre att välja de privata boendena.

– Konsekvensen blir att kommunens boenden står tomma samtidigt som kostnaden för att betala platser på privata boenden ökar, säger Daniel Bernmar (V), kommunalråd och 2:e vice ordförande i äldrenämnden.

Kostnaden beräknas landa på mellan 34-500 miljoner kronor. Hur stor kostnaden blir beror på hur många av de privata platserna som köps. De ökade kostnaderna kommer i sin tur leda till att mellan 1-10 kommunala äldreboenden behöver läggas ner. Personalen skulle tvingas sluta eller i bästa fall få byta till ett annat äldreboende.

– Högerstyret har inte avsatt några pengar till detta, konsekvensen blir därför nedskärningar och nedlagda äldreboenden, säger Bernmar.

Vänsterpartiet föreslår att uppdraget ska avbrytas och för en dialog med andra partier för att söka en majoritet för förslaget.

– Det har varit en tuff period för äldreomsorgen under pandemin. För äldre, anhöriga och personal. Jag hoppas att högerstyret inser att det vore extremt oansvarigt att göra nedskärningar i detta läge. Om något behövs mer pengar, säger Bernmar.

Förslaget ska behandlas på äldrenämndens möte 27 april. Om förslaget går igenom skickas det vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Läs förslaget.

PRESSKONTAKTER:
Nå Daniel Bernmar (V) för en kommentar på 0736 54 71 65, [email protected]

Pressekreterare:
Alice Vernersson (V) 0704 30 02 77, [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk