Nyheter
Förskollärare visar upp pusselbitar för barn

Stor budgetsatsning på förskolan

Vänsterpartiet vill ha en förskola som fungerar för alla. Därför satsar vi 167 miljoner på förskolan i vår rödgrönrosa budget för 2021. Det är en av våra största budgetsatsningar.

Vi vet att förskolan har stor betydelse för barns utveckling. Men för att förskolan ska vara en trygg miljö där det bedrivs en bra pedagogisk verksamhet krävs att alla barn får synas. Därför ser vi till att minska barngrupperna genom att anställa mer personal. Ungefär 170 personer kommer kunna anställas genom vår satsning.

Med fler kollegor hoppas vi förbättra arbetsvillkoren för personalen genom att arbetsbördan minskar. På så sätt kan vi börja komma tillrätta med de höga sjukskrivningstalen inom förskolan. Idag löper förskolepersonalen 63 procent högre risk att bli sjukskrivna än genomsnittet på arbetsmarknaden.

Tillgången och rätten till en bra och flexibel barnomsorg är en viktig feministisk fråga. Därför vill vi också utöka öppettiderna på de öppna förskolorna samt öka antalet förskolor på obekväm arbetstid. Vi vill också göra juli månad avgiftsfri.

Som en jämförelse lägger högerstyret, M, C, L och KD, endast 8 miljoner på förskolan i sin budget. Det är hela 159 miljoner mindre än oss och på tok för lite.

Hela vår rödgrönrosa budget presenteras onsdagen 28 oktober.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk