Artikel från medlemstidningen
Porträttbild på Malin Björk. Hon står med armarna i kors och tittar in i kameran.

En global miljökamp

Dagen innan Europaparlamentet ska öppna för säsongen möter jag Malin Björk i ett videosamtal för att prata om den globala miljökampen. Malin är Vänsterpartiets parlamentsledamot sedan år 2014 och sitter bland annat med i EU:s utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

Hur fungerar arbetet i miljö­utskottet? Vilka möjligheter ­
och utmaningar finns det?
–  Miljöutskottet har blivit det största och tyngsta utskottet i EU, vilket säger något om hur viktig frågan har blivit. Det kan vi tacka ­opinionen för. Vänsterpartiet är en viktig röst i utskottet eftersom det sitter högerkonservativa ledamöter där som inte vill att något ska hända i miljöfrågor. De socialdemokratiska partierna har tagit ett grönt steg men är fortfarande alldeles för pragmatiska och villiga att kompromissa över blockgränsen. Vår roll blir att pusha på och insistera på att vi inte kan lägga oss på en miniminivå när det kommer till klimat och miljö.

–  Det som skiljer ut oss är vår systemkritik. ­Miljöpartierna har inte alls samma förståelse för hur kapitalism och klimatkris hänger ihop. För oss som är den progressiva rösten i utskottet är trycket utifrån helt avgörande. Det finns en mycket större förståelse bland de folkliga rörelserna för att ­planeten inte klarar av den rådande rovdriftskapitalismen. De parlamentariker som kommer från länder där miljörörelsen är stark är mycket mer fokuserade på miljö och klimat, de duckar inte för de svåra frågorna som andra parlamentariker gör.

Vad är aktuella frågor som behandlas ­i miljöutskottet?
–  Vi håller på att ta fram en klimatlag, en strategi­ för biologisk mångfald och ett paket för cirkulär ekonomi. Generellt handlar det om att sätta politiska ambitionsnivåer för miljö- och klimat­arbete. Vissa menar att det är tekniken som driver utvecklingen men vad jag ser är att tekniken följer efter när den politiska viljan finns.

–  Det är viktigt för Vänsterpartiet att EU:s budget ska stödja klimat- och miljömålen. Vi har varit tydliga med att vi vill att ekonomiskt stöd till länder villkoras med att man lever upp till miljömål och mänskliga rättigheter. Vi försöker också hindra subventioner, exempelvis fossil energi, men det finns fortfarande medel som går till miljöfarlig verksamhet.

–  Utskottet är även ansvariga för att behandla frågor som rör folkhälsa och därmed Corona-pandemin. Det riskerar att ta över helt och göra att miljöfrågorna blir marginaliserade.

Hur samarbetar Vänsterpartiet i miljö­frågor med andra organisationer utanför EU:s gränser?
–  Vi har bland annat kontakt med grupper i Ecuador och Brasilien som kämpar för miljön och för rättvisa. Där hänger miljöfrågorna tätt ihop med ursprungsbefolkningens rättigheter, vilket det även gör i länder som Sverige. I samband med att ut­skottet har diskuterat Mercosur-avtalet (se faktaruta, reds anm.) har vi bjudit in miljöaktivister från Brasilien. De är oerhört kritiska mot avtalet. Som vanligt med dessa frihandelsavtal så kommer marknaden först. Vi kämpar gång på gång för att människorna ska komma först. Det finns en stor mobilisering mot avtalet och det har röstats ner i flera länder, men i Sverige hör man inte så mycket om det än, tyvärr.

Finns det några exempel på framgångsrik miljökamp från andra länder som vi i ­Vänsterpartiet Göteborg kan inspireras av?
–  Det finns faktiskt mycket inspirerande arbete i Göteborg. Att utbyggnaden av fossilgasterminalen stoppades är en jättevinst och jag satte några aktivister från Irland som kämpar mot en liknande utveckling i kontakt med den rörelsen. Det som är bra i Göteborg är kombinationen av att driva partipolitik i kommunfullmäktige och att ha aktivister som fysiskt demonstrerar.

–  Av ursprungsbefolkningen i bland annat Brasilien och Ecuador kan vi lära oss hur feminism, miljö och rättvisa hänger ihop. När det kommer till frihandelsavtal som Mercosur-avtalet blir det så tydligt. Man är med sådana avtal beredd att köra över arbetsrätt, miljö och demokratiska fri- och ­rättigheter för att främja handel. Det är även tydligt att de högerkonservativa krafterna är de största klimatförnekarna, se bara på Bolsonaro och Trump. Deras ideologi om att mannen ska vara herre över hela planeten och dess invånare leder till att kvinnor, HBTQ-personer, människor på flykt och miljöaktivister förföljs och mördas.

–  I Europa har miljökampen ofta legat för sig själv men det håller på att förändras. Vi i vänstern ska bidra till att miljö inte behandlas som en isolerad fråga. Rörelsen för mänskliga rättigheter, för ­demokrati och för miljö måste hänga ihop.

Fakta: Mercosur-avtalet
Mercosur är en förkortning för Sydliga gemensamma marknaden (El ­Mercado Común del Sur). Mercosur-avtalet syftar till att förenkla ­handeln mellan EU- och Mercosur-länderna genom att ta bort tullar och öppna upp nya sektorer för företag. Handelsavtalet saknar bindande miljö- och klimatmål och har mötts av omfattande kritik, till exempel från ett upprop där 300 frivilligorganisationer krävde att förhandlingarna skulle stoppas med hänvisning till den kraftigt försämrade situationen för klimatet och de mänskliga rättigheterna i Brasilien under Bolsonaros styre.

Text: Josephine Massie

Texten publicerades ursprungligen i  Vänsterpartiet Göteborgs medlemstidning, Göteborgsvänstern, nr 3/2020.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk