Artikel från medlemstidningen
bild på Karin Rågsjö

Krönika: Det handlar om klass!

Plötsligt skriker alla på sjukvården. På statliga lager av skyddsutrustning och medicin. Plötsligt är välfärden viktigare än marknaden. Plötsligt inser nästan alla att det är den offentliga sjukvården som kommer att jobba i första linjen mot Covid-19.

De bär ansvaret på sina axlar. Det är inte de stora privata vårdbolagen ­eller försäkringsbolagen som säljer privata vårdförsäkringar som kommer att se till att mamma, pappa, äldre släktingar, barnen eller du får den vård som gör att man överlever. Det är den vård som vi äger tillsammans som kommer göra det. Vi kan applådera från balkongerna åt alla fantastiska individer inom vården men det behövs en uppgradering av den offentliga vården.

För Vänsterpartiet är frågan om jämlik hälsa och vård överordnad. De första som smittades av Corona inhemskt bor på Järvafältet i Stockholm. De bor trångt, har sämre hälsa etcetera. Trots att det kom in tidiga rapporter om att många var smittade i området kom insatserna för att nå befolkningen igång väldigt sent. Det handlar om klass!

Människor i glesbygdskommuner och utsatta stadsdelar i storstäderna har sämre hälsa än genomsnittet medan boende i rika kommuner runt storstäderna har bättre hälsa. Trots mångdubbelt högre ohälsotal är vårdresurserna i utsatta områden ofta sämre. Vi vet även att friska människor i storstadsregionerna använder vården och dess resurser mest. För att inte en än mer ojämlik hälso- och sjukvård ska växa fram vill vi att regeringen tillsätter en utredning om vårdkonsumtionen i regionerna för att kunna skapa en mer träffsäker ekonomisk styrning.

Vi kan rädda 3 000 cancerpatienter per år med jämlik vård. Åtta liv varje dag. De med kort utbildning och tunn plånbok riskerar att inte få de bästa behandlingarna  –  den bästa vården. Det handlar om klass.

Vänsterpartiet vill erbjuda regelbundna hälsoundersökningar till dem som inte själva uppsöker hälso- och sjukvården idag. Efter den första kontakten ska personen i fråga kunna erbjudas möjlighet till kontakt med rätt yrkeskategori utifrån behov.

Lyssna på fackförbunden och ge personalen bättre arbetsvillkor. Personalen är det mest värdefulla som vården har  –  guldet. Ut med konsulter, in med undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Och bygg en jämlik vård där sjukast först gäller.­ Där insatserna i områden med dålig folkhälsa prioriteras.

De privata aktörernas allt större inspel i sjukvården måste begränsas på alla sätt. Då går det inte att ha patienter med privat vårdförsäkring på de privata vårdbolagens kliniker som har avtal med regionerna.

När hälso- och sjukvården mer handlar om vinster och kostnadseffektivitet finns en risk att den styrande principen gällande fördelning efter störst behov av vård hamnar i skymundan. Näringslivets, försäkringsbolagens och vårdbolagens inflytande på hälso- och sjukvården har påverkat hälso- och sjukvårdslagens intentioner. Befria hälso- och sjukvården från det privata kapitalet, från vinsterna, från de privata sjukförsäkringarna, från ojämlikheten. Marknaden kommer aldrig att fixa vår hälso- och sjukvård. Den kan vi bara bygga tillsammans.

Karin Rågsjö,  vårdpolitisk talesperson för Vänsterpartiet

 

Texten publicerades ursprungligen i  Vänsterpartiet Göteborgs medlemstidning, Göteborgsvänstern, nr 2/2020.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk