Nyheter
mycket gammal kvinnas hand som håller i en käpp

Politiker ovetandes om antalet döda på äldreboenden

Nyligen nåddes vi av nyheten att minst 35 äldre dött på två äldreboenden i Östra Göteborg. Det var information som undanhållits Göteborgs högsta politiker. Nu kräver de rödgrönrosa att politikerna ska få fullständig information om läget.

17 maj avslöjade GP att en femtedel av de boende dött på Geråshus och var fjärde dött på Kvibergs äldreboende. Dessutom är fler äldreboenden i Göteborg hårt drabbade. Dock har inte information om den allvarliga situationen nått Göteborgs politiker.

– Vi fick läsa om de drabbade äldreboendena i tidningen. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att vi inte får information om hur allvarlig situationen är på våra boenden, säger Daniel Bernmar (V), kommunalråd.

De rödgrönrosa vill nu tillsätta en utredning som ska föreslå åtgärder för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen. De föreslår också att Göteborgs högsta politiker, de som sitter i kommunstyrelsen, ska ges fullständig information om antalet smittade, misstänkt smittade och avlidna till följd av misstänkt eller bekräftad covid-19 inom äldreomsorgen.

– Jag förvånad över att inte högerstyret har valt att agera. Hur kan de styra kommunen utan att ha information om det allvarliga läge vi befinner oss i? säger Bernmar.

Som en del i utredningen vill de rödgrönrosa undersöka varför vissa stadsdelar och äldreboenden drabbats särskilt hårt.

– Vi måste gå till botten med varför vissa boenden drabbats hårdare och söka svar på hur vi kan skydda våra äldre bättre. Vi behöver fakta på bordet så att alla kan hjälpas åt att ta ansvar, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd.

Den allvarliga situationen på kommunens äldreboenden utsätter inte bara de boende för fara, utan också personalen.

– För oss är det viktigt att också skydda personalen, men då krävs att vi har all nödvändig information för att kunna göra rätt insatser. Tyvärr glömmer ofta högerstyret bort personalens perspektiv, säger Stina Svensson (Fi), gruppledare.

Förslaget om utredning och informationsspridning ska upp till beslut 3 juni.

Presskontakt (nå kommunalråden direkt):

Daniel Bernmar (V) kommunalråd, 073-654 71 65

Karin Pleijel (MP) kommunalråd, 072-535 99 78

Stina Svensson (Fi) gruppledare, 073-562 00 13

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk