Nyheter
svenska sedlar

Rödgrönrosa: Krisuppgörelsen räcker inte

Idag meddelande det borgerliga styret och S att de vill ge skolan 220 miljoner extra, tidigare har de även meddelat att de vill ge äldreomsorgen 300 ytterligare miljoner. De rödgrönrosa partierna menar att det inte räcker.

 

På onsdag avgörs hur mycket extra pengar välfärden kommer att få för att täcka kostnaderna som uppstått på grund av Coronapandemin. Totalt vill det borgerliga styret och Socialdemokraterna ge ytterligare 520 miljoner till välfärden, framförallt skola och äldreomsorg. De rödgrönrosa vill istället satsa 600 miljoner och menar dessutom att det kommer krävas mer pengar även kommande år.

– Det är positivt att det äntligen finns en majoritet för att satsa på välfärden i Göteborg, men det räcker inte att bara göra insatser det här året. Högerstyret har gjort stora nedskärningar på välfärden i sin budget. Det kommer det krävas långsiktiga satsningar, säger Daniel Bernmar (V), kommunalråd.

De rödgrönrosa föreslår istället att kommunen ska ge 300 ytterligare miljoner till äldreomsorgen, 200 miljoner till grundskolan och 100 miljoner till förskolan. De är även beredda att fortsätta att öka resurserna till välfärden 2021 genom en skattehöjning.

– Äntligen har Alliansen insett att deras snåla budget till skolan inte räckte till. Nu får vi hoppas att detta tillskott med pengar kommer varje år. Det behövs fler lärare till barnen, men dessa pengar gör det bara möjligt att anställa lärare i ett halvår. Vem skulle ta en sådan anställning? säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd.

De rödgrönrosa vill bland annat använda pengarna till att äldreomsorgen ska få kompensation för ökad sjukfrånvaro, att antalet timanställda ska minska till max tre procent, att öka restiden för personalen i hemtjänsten och att arbetet med LOV på äldreboenden ska avbrytas. Skola och förskola behöver mer pengar för att bibehålla och rekrytera personal, men också för att åtgärda problemen med skolplaceringarna. Socialtjänsten behöver bland annat mer resurser till försörjningsstöd och insatser för att motverka det ökade våldet mot kvinnor och barn.

– Pandemin drabbar utsatta grupper hårdare än andra och för många är tyvärr hemmet en otrygg plats. Vi rödgrönrosa ser därför till att förstärka socialtjänsten, säger Stina Svensson (Fi), gruppledare.

Rödgrönrosa föreslår även en rad fler satsningar, bland annat 5 miljoner för lovskola. Läs om alla förslag här. 

Kommunstyrelsen ska fatta beslut på onsdag 20 maj.

 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk