Pressmeddelanden
Roger Höög och Johan Svenson postar begäran om laglighetsprövning

Vänsterpartister överklagar fullmäktiges budget

Vänsterpartisterna Roger Höög och Johan Svensson menar att det är olagligt att hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen ska betala väktare i kollektivtrafiken och på hållplatser. Därför överklagar de idag Göteborgs budget för 2020 genom att begära laglighetsprövning av kommunfullmäktiges budgetbeslut den 13 november.

­– Det kan över huvud taget inte vara en uppgift för ett allmännyttigt bostadsbolag att finansiera eller organisera personal för att främja trygghet på regionens kollektivtrafikfordon eller dess hållplatser, säger Roger Höög (V).

I överklagan skriver Roger Höög och Johan Svensson att uppdraget saknar täckning i både lag och de ägardirektiv kommunfullmäktige har beslutat om. Den borgerliga budgeten medför, enligt de bägge vänsterpartisterna, en värdeöverföring från hyresgästerna till regionens skatte- och taxekollektiv.

– Det är precis sådana kostnadsöverföringar som lagstiftaren vill freda hyresgästerna från. Högerbudgeten går stick i stäv med intentionerna i lagen om allmännyttiga bostadsbolag, säger Johan Svensson (V).

Det är som privatpersoner Roger Höög och Johan Svensson begär laglighetsprövning och de kommer även att ta strid genom sina uppdrag i styrelsen för AB Framtiden som är Göteborgs koncern för allmännyttiga bostäder med 70 000 lägenheter.

– När högerpartierna försöker runda lagstiftning och ägardirektiv har vi som styrelseledamöter enligt aktiebolagslagen en skyldighet att värna bolaget och först och främst att skydda hyresgästerna, avslutar Roger Höög (V), andre vice ordförande i AB Framtiden.

Kontakt:
Roger Höög (V), 070-8356197, andre vice ordförande AB Framtiden, finns tillgänglig från klockan 11.00 idag.

Jöran Fagerlund (V) 073-765 14 49, stadssekreterare med ansvar för press och kommunikation.

 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk