Nyheter

”Studier är ett vapen i politisk kamp”. Intervju med Lisa Ahlqvist från CMS Göteborg och Vänsterpartiets programkommission.

För vänstern handlar studier inte bara om att vi lär oss saker – det har större betydelse än så.  Göteborgsvänstern har träffat Lisa Ahlqvist, ordförande i Centrum för marxistiska samhällsstudier i Göteborg, för att prata mer om varför studier är så viktigt.

Det kanske kan vara lätt att tänka på studier som något man gör isolerat, under tiden man går en studiecirkel eller när man går på ett temamöte med efterföljande diskussion. Någonting som är skilt från till exempel utåtriktade aktiviteter. På Lisa förstår jag ganska snabbt att det inte är så.

–  Det mesta som vi gör i partiet inbegriper studier på ett eller annat sätt. Vi skolar oss hela tiden. Gramsci sa att ”marxismen är praktikens filosofi” och det är ju så det fungerar i partiet, vi förenar teori och praktik, säger Lisa.

Arbetarrörelsen har stark tradition av
studier, varför har det alltid varit viktigt?

–  Det handlar om makt. Vi studerar utifrån våra behov och på frivillig basis. Det är ett vapen i den politiska kampen och i grunden gör vi det vi gör för att vi vill förändra samhället. Därför är det jätte-viktigt och också väldigt inspirerande.

Man skulle kunna säga att arbetarklassen alltid har fått utbilda sig själv, varför har det sett ut så?

–  Det är ju klassamhället, att utbildningssystemet har sett ut som det gör. Förut var det väldigt tydligt vilka som fick studera och inte. Men att det sett ut så har också varit en möjlighet för oss i arbetarrörelsen att utveckla en egen tradition med folkhögskolor och bildningsförbund. Det är något som vi fortsätter att bygga vidare på idag och om vi också får kämpa för att bevara.

Du har redan sagt att studierna är ett vapen i den politiska kampen, men jag skulle vilja veta mer. Vad har studier för betydelse för oss i Vänsterpartiet?

–  Det är viktigt för det organisatoriska genom att det skapar trygghet och gemenskap i rörelsen. Att vi vet vilka ideologiska grunder vi står på. Att studera ­inför kongressen är till exempel verkligen ett bildningsarbete, där man studerar olika dokument och där blir det en nödvändighet att reflektera över våra politiska utgångspunkter. Dels utifrån den situation man själv befinner sig i men också en möjlighet att få en inblick i hur andra tänker. Det blir något som förenar. Studier är en samlande verksamhet och också väldigt bra för att lära känna människor och deras intressen. Man är inte styrd av dagordning som på andra möten utan man kan fastna och prata om sådant som kommer upp, till exempel vad deltagarna pysslar med utanför partiet och så där. Det är också viktigt.

–  Utgångspunkten är att man ska öka den samlade kunskapen. Därför är en viktig del i studieverksamheten också att man utvärderar det man har gjort på något vettigt sätt så att det inte bara rinner ut i sanden. Fundera över vad som fungerade bra eller dåligt, vilka som kom till tals och vad konsekvenserna blir av det vi har gjort och hur kan vi använda det.

Som medlem i partiet så tycker jag att det alltid finns så mycket spännande studieverksamhet igång. Temamöten att gå på eller någon studiecirkel som jag vill hoppa på. Hur ska man tänka när det finns så mycket bra grejer att välja på?

–  Vi är ambitiösa i partiet när det gäller studier, det gäller bara för alla att få syn på dem, veta att de finns, vem man ska kontakta. Man får välja utifrån tid och intresse och det är viktigt att det här med att studierna inte är något som förpliktigar. Det är ingen utbildning man ska genomgå. Det roliga med studier är att man inte ska uppnå något mål utifrån uppsatta krav. Vi har ju så klart våra grunder och ingångar, men i studierna byter vi åsikter med varandra och utvecklas genom det.Sen kan man alltid gå en CMS-cirkel också, säger Lisa och skrattar lite. 

Sedan fortsätter hon: 

–  Där finns inte det här med att studierna ska omsättas i handlingsplaner, på samma sätt som vi kanske gör inom partiet. I partiföreningarna har man ju verksamhetsplaner att följa och då kanske man inte bara kan slänga in någonting bara för att det verkar roligt utan då kanske man kan hitta till exempel en studiecirkel utanför partiet som man kan gå mest för att det verkar kul.

Vad ska vi studera då?

–  Det finns ju direkta behov, som till exempel nu inför valet. Det kommer att finnas hur mycket material som helst att studera i olika frågor, både centralt producerat och från distriktet. Samma sak med träning i argumentation och retorik. Man ska inte vara orolig för att det kommer vara brist på saker att studera! Generellt brukar det ofta fungera bäst om man arrangerar studier som man sett att det finns ett behov av att fördjupa sig i. Men det ska vara förutsättningslöst och man ska kunna engagera sig utifrån vad man själv har för tid och intresse. 

Lisa tar upp utgångspunkten igen – att man ska öka den samlade kunskapen.

–  I ett studiesammanhang utvecklar vi våra erfarenheter tillsammans med andra. Alla deltagare har med sig någonting. Förväntningar, erfarenheter, analyser och när man prövar dem mot andra så utvecklas man och lär sig nytt. Studierna ska föra oss framåt, det ska inte vara så att vi bara sitter och bekräftar varandra. Man kan sitta hemma och läsa olika teorier, men just när man får tillfälle att byta sina åsikter mot andras så tillför det väldigt mycket, och det är roligt. n 

Lisa Ahlqvist 


Ålder:  
43 år
Bor: Bergsjön 
Partiförening: Kortedala-Gamlestan-Bergsjön
Familj: Föräldrar, bröder och naturligtvis en katt 
Fritidsintressen: Studera litteratur. Läsa och skriva. 
Yrke: Frilandsskribent 

Text Jennie Wadén Foto Jonathan Kallus 

Intervjun publicerades först i Vänsterpartiet Göteborgs interntidning Göteborgsvänstern, nummer 1 2018. 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk