Nyheter
Pojk sitter i soffa och läser en bok

Så stärks litteraturens roll i Göteborg

Förhoppningsvis blir Göteborg utnämnd till Sveriges första UNESCO litteraturstad. Det skulle stärka litteraturens roll och stärka stadens profil internationellt, skriver Grith Fjeldmose (V), oppositionsråd.

Böcker är billigare och mer tillgängliga än någonsin. Detta samtidigt som forskning visar att svenska skolbarn har blivit sämre på att läsa och förstå enkla texter. Idag går en femtedel av alla elever går ut grundskolan utan att kunna läsa en dagstidning. Skillnaderna mellan olika grupper i samhället är stora.

Vi har drivit på för att Göteborg ska ansöka om att bli utnämnd till Sveriges första UNESCO litteraturstad, ett globalt nätverk bestående av städer med ett särskilt intresse för litteratur och litterär konst. Utmärkelsen skulle bli både en kvalitetsstämpel och en katalysator för att stärka litteraturens roll i staden. Dessutom skulle det ge Göteborg en stark profil internationellt.

Städerna som ansöker ska bland annat kunna visa att de jobbar aktivt för att främja läsning, litteratur och det skrivna ordet. För Göteborgs räkning bör syftet med att ansöka vara att sätta ljus på och samordna allt det litteraturarbete som redan görs i staden. Något som bör lyftas fram i ljuset är ”Staden där vi läser för våra barn”, som ingår i programmet Jämlikt Göteborg. Målet med satsningen är att öka kunskapen bland personal i staden, att stärka det läsfrämjande arbetet och att öka medvetenheten hos vuxna som är nära barn om värdet av att läsa högt.

Forskning visar att högläsning ökar barns verbala förmåga och har positiv påverkan på skolmognad. Högläsningens vinster är många, som tidig språkutveckling för såväl majoritet- som minoritetsgrupper, ett välutvecklat ordförråd, en tidig läslust och en ökad läsförmåga, vilket också påverka skolresultaten.

Ett annat viktigt arbete som görs är Fristaden Göteborg. Sedan 1996 har vår stad tagit emot och erbjudit skydd åt förföljda författare från olika länder runt om i världen. Även här gick Göteborg i täten och blev Sveriges första fristad.

Göteborg har dessutom 25 bibliotek med en myllrande verksamhet runt omkring. Listan på allt arbete som görs inom litteraturområdet är glädjande lång och stödet för litteraturen är stort. Ett exempel på det är att det är flera av stadens litterära organisationer som har lyft frågan och ställt sig bakom att en ansökan ska skickas in till UNESCO. Tillsammans ska vi göra allt vi kan för att Göteborg blir en litteraturstad.

Grith Fjeldmose (V) oppositionsråd

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk