Pressmeddelanden

Äldreboenden privatiseras genom LOV

Nu inleds arbetet med att införa ett system enligt lagen om valfrihet (LOV) för äldreboenden. Det innebär att privata aktörer kommer kunna etableras fritt i Göteborg. Valfrihetssystemet väntas dock vara på plats först 2021.

Det nya Allianstyret är på väg att införa lagen om valfrihet (LOV) för äldreboenden. Förra året infördes samma valfrihetssystem för hemtjänsten. Vänsterpartiets kommunalråd Daniel Bernmar är kritisk till privatiseringen.

– LOV inom hemtjänsten medförde massa kostnader, men inga kvalitetsökningar för de äldre. Att de borgerliga partierna nu vill införa samma system för våra äldreboenden handlar med andra ord bara om att blidka välfärdsföretagen och inte vad som är bäst för de äldre, säger han.

Drygt ett år efter att ett valfrihetssystem enligt LOV infördes är det få omsorgstagare som valt privata utförare. Idag har endast 372 av 9000 (4 procent) valt en privat utförare.

– Det är bara att konstatera att LOV varit en flopp i Göteborg. Det går mycket långsamt uppåt och utförarna är få, säger Bernmar.

Under förra året gjordes uppföljningar av de nyetablerade hemtjänstföretagen. Utvärderingen visade att de flesta företagen hade brister av olika allvarlighetsgrad. Hos ett av företagen saknades en chef på plats, hos andra upptäcktes brister i arbetsmiljön för personalen.

– Det är givetvis allvarligt att de privata företagen missköter sig, det skapar en oro hos de äldre och försämrar arbetsvillkoren för hemtjänstpersonalen, säger Bernmar.

Förra året infördes även LOV inom daglig verksamhet, det vill säga dagtidssysselsättning för personer med funktionsnedsättning.

– De borgerliga partierna ägnar sig år en privatiseringsturné där äldreboendena är senaste stoppet, säger Bernmar.

Vänsterpartiet vill att äldreomsorgen istället ska drivas i kommunal regi i större utsträckning. De föreslår att tidigare privatiseringar och utförsäljningar till vinstdrivande bolag ska tas tillbaka i kommunal regi.  

– Vi har sett tillräckligt många exempel om personal och äldre som utnyttjas för att företagen ska göra stora vinster. Vinstdrivande företag hör inte hemma i våra välfärdsverksamheter, säger Daniel Bernmar.

Läs hela uppföljningen av LOV inom hemtjänsten här.

 

Presskontakt:
Alice Vernersson (pressekreterare för Vänsterpartiet) [email protected], 070-430 02 77.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk