• Hem
  • Toppkandidater ...
sida

Toppkandidater på riksdagslistan

Här presenterar de fem översta kandidaterna på vår lista till riksdagen sina tre viktigaste frågor i valet. 

 

1. Maj Karlsson, Riksdagsledamot

LSS och den personliga assistansen. Alla människor ska ha rätt att leva ett liv som andra.

Mäns våld mot kvinnor. Det här är yttersta och brutalaste uttrycket för mäns överordning över kvinnor. Att utjämna könsskillnaderna är en fråga om liv och död.

Stoppa rasismen. Inte en dag ska de stå oemotsagda som försöker dela upp oss i ett vi och dom. Vi ska bygga ett samhälle av gemenskap inte av hat och förtryck.

 

 

2. Yasmine Posio, Stödassistent

Jämlikheten. Det är orimligt att vi idag har storföretagare som tjänar lika mycket som 67 undersköterskor. Därför måste vi omfördela med skatten så att vi kan förstärka välfärden, bygga fler hyresrätter som folk har råd att bo i och skapa ett samhälle som på riktigt är för oss många – inte bara de rikaste.

Jämställdheten. Kvinnor tjänar än i dag sämre än män och arbetar under sådan press att de blir sjukskrivna i större utsträckning än män. Delad föräldraledighet och sex timmars arbetsdag har visat att det är vägen att gå.

Klimatet. Den ekonomiska politiken måste anpassas till de ramar som klimatet och våra ekosystem sätter upp. Höginkomsttagarna står för de största utsläppen och män orsakar generellt större utsläpp än kvinnor. Enligt Naturskyddsföreningen är vår klimatpolitik, som förenar det gröna perspektivet med det röda, den bästa i Sverige.

 

 

3. Tony Haddou, Regional Samordnare

Sex timmar arbetsdag med bibehållen lön är framtiden. Vi behöver ett arbetsliv för fler och där människor inte slits ut.

För att möta den akuta bostadsbristen krävs en riktig satsning för byggande av hyresrätter till rimliga priser som människor har råd att bo i.

Vi måste minska klyftorna. Det är bara så vi kan skapa ett samhälle för alla.

 

 

4. Hanna Klang, Bartender

Minskade klyftor. Sverige behöver ökad jämlikhet och rättvisa. Ett samhälle med stora klyftor slits isär och jag vill ha ett samhälle som håller ihop, där vi hjälps åt och där vanligt folk inte ställs mot varandra.

Sex timmars arbetsdag. Det är vår nästa stora välfärdsreform. Vi behöver modernisera arbetslivet så vi håller hela livet och har tid för annat än arbete. Sex timmars arbetsdag innebär mer fritid och en bättre livskvalitet.

Rätt till bostad. Alla ska ha någonstans att bo. Vi behöver bygga fler billiga hyresrätter i storstäderna samt se till att de som vill bo kvar på landsorten eller i mindre städer har möjlighet att göra det. Det gör vi genom att satsa på att bygga ut och skapa jobb där det behövs, istället för att lägga ner viktiga samhällsfunktioner som sjukhus och skolor.

 

 

5. Monika Djurner, Sjuksköterska

Inför 6-timmars arbetsdag. Nu är det dags för ett modernt arbetsliv med möjlighet för återhämtning.
 
Bort med vinster i välfärden! Välfärden är till för oss alla, inte för att ge vinst åt någon ägare. Välfärden äger vi tillsammans.
Att höja lönerna i kvinnodominerade välfärdsyrken.
 
 
 

Dela den här sidan:

Kopiera länk