• Hem
  • Rum för stillhe...
sida

Rum för stillhet och reflektion oavsett världsåskådning på äldreboenden

Trosuppfattning är en diskrimineringsgrund enligt svensk lagstiftning. Utifrån ett rättighetsperspektiv borde det vara självklart att stadens äldreboenden ska kunna tillgodose de behov av andakt eller religiös/icke-religiös reflektion som människor har.

I äldreomsorgen har det av gammal tradition funnits protestantiska ceremonier och kristna andaktsrum/kyrkorum på äldreboenden även om det ser olika ut. Den kristna grunden är ofta förstärkt med kors och andra uppenbart kristna symboler.

Samhället ser annorlunda ut idag. Idag är Göteborgs befolkning protestantiskt kristna i allt mindre utsträckning. Det finns dels de med andra religiösa trosuppfattningar och dels de som helt saknar trosuppfattning. Att anpassa lokaler eller verksamheter för en specifik trosuppfattning blir exkluderande för många.

Att tillhandahålla andaktsrum eller stilla rum är även viktigt ur ett annat perspektiv. Många äldre som närmar sig döden har ofta existentiella tankar, ett behov av att summera livet. Även om man inte varit religiös eller troende innan i livet, blir religionen ett sätt att hantera de existentiella tankar som väcks till liv. Det är också viktigt att olika religiösa perspektiv ges utrymme i det personcentrerade arbetssättet för personer som har demenssjukdom. 

Ett föredöme är det ”Stilla rummet” på Angereds närsjukhus. Där ges alla möjlighet att till en stund i stillhet oavsett trosuppfattning eller livsåskådning. Här finns olika religiösa attribut att använda och som är anpassade utifrån olika religioners behov. Själva processen bakom lokalens tillkomst är också ett fint exempel på hur bra förankring med civilsamhällets organisationer kan genomföras.

Vi tycker att det är dags att göra andaktslokalerna på våra äldreboenden neutrala och välkomnande för alla på samma sätt som på Angereds närsjukhus och Västra Götalandsregionen gjort. Vi vill skapa neutrala stilla rum där alla känner sig välkomna oavsett tro eller icke-tro. Olika trossamfund kan ha sina religiösa attribut eller tillbehör tillgängliga i t.ex. skåp i lokalerna.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att inrätta rum för stillhet, bön och reflektion oavsett världsåskådning på kommunens äldreboenden.

 

Daniel Bernmar (V)

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk