• Hem
  • Partiföreningar...
sida

Partiföreningarna

Den politiska aktiviteten i Vänsterpartiet Göteborg sker främst i partiföreningarna. Dessa är uppdelade efter stadsdelar och det finns totalt 10 stycken partiföreningar i Göteborg.

Vill du komma i kontakt med din lokala förening? Kontakta ordföranden i din partiförening (se nedan) eller Vänsterpartiet Göteborgs distriktsexpedition. Skicka ett mail till [email protected] eller ring 031-85 67 60. Du kan också besöka oss på Andra Långgatan 20 i Göteborg.

ANGERED

Vänsterpartiet  Angered är aktiva i Angered på många olika sätt. De har möten på olika platser runt om i stadsdelen, bland annat Folkets Hus, Romska förskolan Romano Ilo och Finska folkhögskolan. De deltar även i verksamhet på Blå Stället. Varje månad arrangerar de flygbladsutdelning på Angereds torg och medlemsmöten därefter. De är aktiva inom många olika delar av samhället i Angered och skulle gärna vilja knyta fler kontakter och besöka föreningar runt om i området. Varmt välkommen att kontakta Vänsterpartiet Angered!

Gå med i Vänsterpartiet Angereds Facebookgrupp eller besök deras Facebooksida.

Se och anmäl dig till Vänsterpartiet Angereds aktiviteter i Zekin.

Kontakt: [email protected]

BACKA

partiföreningen Vänsterpartiet Backa har 9-10 möten per år, alltid med ett politiskt ämne som huvudtema. De träffas också under andra former, t.ex teater och sommarutflykter. Medlem eller sympatisör? Du är alltid välkommen!

Gå med i Vänsterpartiet i Backas Facebookgrupp. Besök gärna partiföreningens hemsida eller gilla deras Facebooksida samt följ dem på Twitter och Instagram 

Se och anmäl dig till Vänsterpartiet Backas aktiviteter i Zetkin.

Kontakt: [email protected]

BISKOPSGÅRDEN-TORSLANDA

Biskopsgården-Torslanda har ett brett arbete med både studier och utåtriktade aktiviteter. Just nu arbetar de mycket med frågan om anställningstrygghet, dels genom att ställa krav på offentlig sektor som arbetsgivare och dels genom att driva kravet om förbud mot bemanningsföretag. De anordnar ofta torgmöten och flygbladsutdelningar på Vårväderstorget och Friskväderstorget. När de arrangerar medlemsmöten och politiska temamöten håller de till på Göteborgs folkhögskola på Vårväderstorget.

Besök Vänsterpartiet Biskopsgårdens hemsida. Gå med i partiföreningens Facebookgrupp för information om deras aktiviteter eller gilla deras Facebooksida. Du kan också följa dem på Twitter och Instagram.

Se och anmäl dig till Vänsterpartiet Biskopgården-Torslandas aktiviteter i Zetkin.

Kontakt: [email protected]

CENTRUM

Centrum har regelbundna medlemsmöten på distriktsexpeditionen, Andra långgatan 20, då de bjuder in intressanta föreläsare och gemensamt bestämmer vilka aktiviteter de ska ha. De arrangerar även studiecirklar och utåtriktade aktiviteter. Du kan följa deras aktiviteter på deras Facebooksida samt gå med i deras Facebookgrupp.

Se och anmäl dig till Vänsterpartiet Centrums aktiviteter i Zetkin.

Kontakt: [email protected]

FRÖLUNDA

Partiföreningen i  Frölunda håller medlemsmöten en gång i månaden. De bjuder in föredragshållare och diskuterar aktuella frågor samtidigt som de försöker koppla det till situationen i Göteborg och Frölunda. De delar även ut flygblad kring aktuella frågor på Frölunda Torg två gånger i månaden.

Gå med i Vänsterpartiet Frölundas Facebookgrupp eller gilla deras Facebooksida

Se och anmäl dig till Vänsterpartiet Frölundas aktiviteter i Zetkin.

Kontakt: [email protected]

KORTEDALA-GAMLESTADEN-BERGSJÖN

Vänsterpartiet Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön träffas för det mesta på medborgarhuset i Gamlestaden. Genom studier, parlamentariskt och utåtriktat arbete jobbar de för socialismens införande … eller åtminstone för en trygg boende- och arbetsmiljö, för en jämlik och behovsstyrd skola och mycket mer. Välkommen att engagera dig!

Gå med i Vänsterpartiet Kortedala-Gamlestaden-Bergsjöns Facebookgrupp eller besök deras Facebooksida

Se och anmäl dig till Vänsterpartiet Kortedala-Gamlestaden-Bergsjöns aktiviteter i Zetkin.

Kontakt: [email protected] 

LUNDBY

Vänsterpartiet Lundby har medlemsmöte en gång per månad nära Wieselgrensplatsen samt delar flygblad i stadsdelen. De har ett nära samarbete med sin SDN-ledamot. Viktiga frågor just nu är förskola, äldreomsorg och stadsplanering.

Besök partiföreningen Lundbys hemsida eller Facebooksida. Du kan även gå med i deras Facebookgrupp samt följa dem på Instagram.

Se och anmäl dig till Vänsterpartiet Lundbys aktiviteter i Zetkin.

LINNÉ

Vänsterpartiet Linné samlar alla medlemmar som är bosatta i Linné och Masthugget. De har regelbundna medlemsmöten, men organiserar även studiecirklar och särskilda seminarier om olika politiska frågor. Tillsammans med Vänsterpartiet Majorna diskuterar de vad som händer inom SDN Majorna/Linné. Du ser dem också på gator och torg och Göteborgs största kvinnoarbetsplats, Sahlgrenska sjukhuset.

Besök Vänsterpartiet Linnés Facebooksida eller gå med i deras Facebookgrupp.

Se och anmäl dig till Vänsterpartiet Linnés aktiviteter i Zetkin.

Kontakt: [email protected]

MAJORNA

Vänsterpartiet Majorna är Göteborgs största partiförening. Föreningen är mycket aktiv och du träffar ofta medlemmarna på Mariaplan på lördagar, där de delar ut flygblad och pratar politik med majbor. Föreningen arrangerar även temamöten, medlemsmöten och studiecirklar. Under senare år har föreningen bland annat drivit frågan om förbättrade villkor för boende i hyresrätter.

Följ gärna Vänsterpartiet Majornas Facebooksida och kalender

Se och anmäl dig till Vänsterpartiet Majornas aktiviteter i Zetkin.

Kontakt: [email protected]

ÖRGRYTE-HÄRLANDA

Örgryte-Härlanda innefattar Stampen och de områden som ligger österut, alltså Olskroken, Björkekärr, Kålltorp och Örgryte. De håller till på Fängelset i Härlanda och arbetar med att arrangera studiecirklar, temamöten och utåtriktade aktiviteter.

Besök Vänsterpartiet Örgryte-Härlandas Facebooksida eller gå med i deras Facebookgrupp. Du kan också följa dem på Instagram.

Se och anmäl dig till Vänsterpartiet Örgryte-Härlandas aktiviteter i Zetkin.

Kontakt: [email protected]

Pensionärsföreningen

I Vänsterpartiet Göteborg finns en pensionärsförening som regelbundet anordnar aktiviteter. Pensionärsföreningen samlas varje tisdag klockan 11 i gårdslokalen på Andra Långgatan. Föreningens verksamhet består av möten, studiecirklar, utflykter och bevakning av den äldre generationens intressefrågor.

För att komma i kontakt med pensionärsföreningen, mejla: [email protected].

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk