sida
Kallelse till kongresskonferensen 2021

Kallelse till kongresskonferens 30 oktober 2021

Härmed kallas partiföreningar och medlemmar i Vänsterpartiet Göteborg till kongresskonferens lördagen den 30 oktober 2021.

Den 4-6 februari håller Vänsterpartiet kongress. Inför kongressen arrangerar Vänsterpartiet Göteborg en kongresskonferens där distriktsnomineringar och motioner till kongressen kommer att behandlas.

Plats för kongresskonferensen kommer meddelas senare.

Denna kallelse är er distriktets medlemmar till handa mycket tidigt vilket beror på att vi gärna vill ha ut information om kongresskonferensen innan sommaren. Det innebär dock att partiet centralt ännu inte lagt upp någon information om kongressen på den centrala hemsidan. Vi vet dock att kallelse till kongressen kommer vara medlemmarna tillhanda senast den 4 september, vilket innebär att det senast då kommer finnas information på partiets hemsida om vilka dokument som går att motionera på samt vilka stoppdatum som gäller för motioner och nomineringar.

I den här kallelsen skriver vi både om kongressombud och kongresskonferensombud. Det kan kan vara något förvirrande, så var uppmärksam så du inte råkar blanda ihop dem. Kongressombud är de som väljs att delta på partikongressen i februari. Kongresskonferensombud är de som väljs att delta på distriktets kongresskonferens 30 oktober.

Vad gör kongresskonferensen?

Som medlem har du möjlighet att skicka in kongressmotioner som du vill att hela Vänsterpartiet Göteborg ska ställa sig bakom. Sista dag att skicka in sådana motioner är den 8 oktober. En motion som blir antagen av kongresskonferensen kommer att skickas till partistyrelsen som motion antagen av Vänsterpartiet Göteborgs kongresskonferens. Skulle din motion inte bli antagen av kongresskonferensen har du möjlighet att skicka in den själv direkt till partikansliet, du finner information om hur du gör detta på partiets webbplats.

Kongresskonferensen kan även besluta att nominera personer till particentrala uppdrag; partiordförande, partistyrelse, programkommission, valberedning och revisorer.

Under kongresskonferensen kommer distriktets valberedning också att presentera förslaget på ordinarie kongressombud samt ersättare. Ombud på kongresskonferensen ges möjlighet att argumentera för varför olika kamrater borde ges förtroende att delta på kongressen (plädera).

Val av kongressombud

I Vänsterpartiet väljer vi ombud till våra kongresser genom så kallad medlemsomröstning vilket innebär att alla medlemmar har möjlighet att rösta i valet. Distriktsstyrelsen kommer fatta beslut om hur valet av kongressombud kommer gå till på sitt möte i augusti. Därefter kommer vi gå ut med information om kongressombudsvalet.

Hur många ombud får varje partiförening skicka till kongresskonferensen?

Enligt Vänsterpartiets stadgar har alla partiföreningar i distriktet rätt att utse ombud till

kongresskonferensen. Ombud fördelas mellan partiföreningarna i proportion till medlemsantalet då kallelsen skickas ut.

Partiföreningarna ska inrapportera ombud till kongresskonferensen senast söndag den 8 oktober.

Angered 4

Backa 5

Biskopsgården-Torslanda 4

Centrum 12

Frölunda 13

Kommunalvänstern väst 1

Kortedala-Gamlestan-Bergsjön 10

Linné 11

Lundby 11

Majorna 20

Örgryte-Härlanda 12

Kongressmotioner till kongresskonferensen

Motionsstopp inför kongresskonferensen är fredag den 8 oktober. Du skickar in din motion genom att använda dig av vårt motionsformulär som du hittar här.

Vilka dokument som kommer behandlas och därmed gå att motionera kommer du kunna läsa om på vansterpartiet.se efter det att den centrala kallelsen till kongressen gått ut.

(OBS att andra stoppdatum gäller om du vill skicka dina motioner direkt till partikongressen).

Nomineringar inför valet av kongressombud

Vänsterpartiet Göteborg kommer till kongressen i februari att få skicka ett antal ombud, exakt antal vet vi inte i nuläget utan det kommer vi få reda på senast den 4 september. Utöver ordinarie ombud ska vi välja lika många ersättare. Valberedningens förhandsnomineringsstopp är satt till 8 oktober.

På kongresskonferensen kommer valberedningen presentera sitt förslag på vilka som ska väljas till kongressombud, men valet av ombud sker efter konferensen (se beskrivning ovan). Det går att fortsätta nominera fram tills att kongresskonferensen fattat beslut om nomineringsstopp, men valberedningen kommer inte behandla nomineringar som inkommer efter förhandsnomineringsstoppet 8 oktober.

Så här nominerar du:

  • Nominera dig själv eller en kamrat som är tillfrågad och har tackat ja
  • Skriv en kort motivering till varför personen du nominerat borde representera Göteborg på kongressen
  • Mejla din nominering till [email protected] senast den 8 oktober
  • I början av september kommer valberedningen att lägga upp en enkät på distriktets hemsida som alla nominerade ska fylla i. Be därför den du nominerar vara uppmärksam på när denna enkät läggs upp. En uppmaning att fylla i enkäten kommer naturligtvis också att skickas till alla nominerade när enkäten finns tillgänglig.

Nomineringar till centrala uppdrag

På kongresskonferensen besluter vi om vilka kamrater vi vill nominera till particentrala uppdrag. Om kongresskonferensen beslutar att nominera en kamrat innebär det att nomineringen skickas till kongressen som en nominering från hela Vänsterpartiet Göteborg.

Nominera kongressombud

Så här nominerar du:

Nomineringen ska vara inskickad senast 8 oktober. Har du problem att fylla i formuläret mejla valberedningen på [email protected]

De particentrala uppdrag som kan nomineras till är:

  • Partiordförande
  • Partistyrelsens övriga ledamöter
  • Programkommission
  • Revisorer
  • Valberedning

(OBS att du även kan skicka dina egna nomineringar direkt till partikongressen. Då gäller andra nomineringsförfaranden med andra datum och mejladresser. Du kommer kunna hitta information om detta på vansterpartiet.se senast den 4 september).

Internfeminism vid nomineringar

Enligt Vänsterpartiets stadgar §21 ska kvinnor vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta. I de fall där suppleanter förekommer skall såväl antalet ordinarie ledamöter som styrelsen som helhet bestå av minst 50 procent kvinnor. Detta förutsätter att medlemmar och partiföreningar som nominerar tar ett internfeministiskt ansvar. Därför bör §21 uppfyllas redan vid nomineringar. Var noga med att nominera minst 50 procent kvinnor i val där det finns mer än en plats att tillsätta.

Vilka har röst-, förslags- och yttranderätt på kongresskonferensen?

Valda ombud på kongresskonferensen har yttrande-, förslags- och rösträtt. Utöver ombuden har distriktsstyrelsens ledamöter, partistyrelseledamöter tillhörande distriktet, distriktets riksdagsledamöter, landstingsfullmäktigegruppens ledamöter, kommunfullmäktigegruppen samt av partistyrelsen utsedda representanter yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor. Distriktets funktionärer har yttranderätt i samtliga frågor.

Övriga är varmt välkomna att vara med som åhörare. Anmäl er i så fall i förväg, så vi vet hur många som kommer!

Viktiga datum inför kongresskonferensen:

8 oktober: Förhandsnomineringsstopp för nomineringar av kongressombud och nomineringar till particentrala uppdrag som ska behandlas av kongresskonferensen.

8 oktober: Motionsstopp för kongressmotioner som ska behandlas av kongresskonferensen. Sista dag för inrapportering av ombud till kongresskonferensen.

22 oktober: Kongressmotioner och motionssvar ombud och partiföreningar tillhanda.

30 oktober: Kongresskonferens.

För stoppdatum som rör partikongressen kan du se kallelsen dit på vansterpartiet.se senast den 4 september.

Hör gärna av dig om du har frågor eller om du känner dig osäker på något!

Skriv till [email protected] eller ring 031856760.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk