• Hem
 • Kallelse till v...
sida

Kallelse till valkonferens 6 mars 2022

Härmed kallas partiföreningar och medlemmar i Vänsterpartiet Göteborg till Valkonferens den 6 mars 2022. Information om plats kommer! I denna kallelse finner du information om valkonferensen samt distriktsstyrelsens förslag på dag- och arbetsordning.

Dag- och arbetsordning för valkonferensen hittar du här.

Denna kallelse går endast ut med e-post (de medlemmar som inte har en e-post registrerad i medlemsregistret får kallelse i brevlådan). Skulle du behöva ha dina handlingar i pappersform senare kan du få hjälp med det av expeditionen.

Vad är en valkonferens? 

Under valkonferensen kommer vi att fastställa listorna för riksdagsvalet, regionfullmäktige och kommunfullmäktige i Göteborg. Det är alltså här vi fattar beslut om vilka från Göteborg som vi vill ska sitta i riksdagen, regionfullmäktige eller i kommunfullmäktige!

Under valkonferensen kommer vi också att anta ett kommunalpolitiskt program – helt enkelt vilka politiska frågor som vi ska driva i kommunen under kommande valperiod. Det här handlar alltså inte bara om vilka vi vill ska väljas utan vilka frågor vi vill att Vänsterpartiet Göteborg ska driva i kommunen de kommande åren. Distriktsstyrelsens förslag på kommunalpolitiskt program hittar du här.

Vilka har närvaro-, röst-, förslags- och yttranderätt?

Alla medlemmar i distriktet har närvarorätt i mån av plats, det vill säga rätt att vara närvarande på konferensen, men det är bara ombud som har yttrande-, förslags- och rösträtt. Ombuden utses av partiföreningarna, på ett medlemsmöte där man gemensamt beslutar om vilka som representerar partiföreningen.

Det innebär att för att få vara med och diskutera och fatta beslut måste du bli vald till ombud av din partiförening. För att vara åhörare behöver du anmäla dig i förväg för att vi ska veta hur många som kommer och om det finns plats. Vi kommer öppna upp för anmälan av åhörare den 12 februari. Sista dagen att anmäla sig är 28 februari. 

Valda ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt. Utöver ombuden har distriktsstyrelsens ledamöter, partistyrelseledamöter tillhörande distriktet, distriktets riksdagsledamöter, regionfullmäktigegruppens ledamöter, kommunfullmäktigegruppen samt av partistyrelsen utsedda representanter yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor. Distriktets funktionärer har yttranderätt i samtliga frågor.

Val av ombud

Partiföreningar väljer ombud till valkonferensen oftast på ett särskilt möte eller i samband med föreningens årsmöte. Alla medlemmar kan ställa upp och bli valda till ombud för sin partiförening. Om du vill ställa upp som ombud behöver du alltså bli vald av din partiförening. Kontakta din förenings valberedning för att meddela att du vill ställa upp.

Ombud fördelas mellan partiföreningarna i proportion till medlemsantalet. Distriktsstyrelsen har beslutat att delningstalet för distriktet inför valkonferensen är 35, vilket innebär att 1 ombud representerar 35 medlemmar.

Angered: 3 ombud
Backa: 5 ombud
Biskopsgården-Torslanda: 4 ombud
Centrum: 12 ombud
Frölunda: 13 ombud
Kommunalvänstern: 1 ombud
Kortedala-Gamlestan-Bergsjön: 9 ombud
Linné: 9 ombud
Lundby: 11 ombud
Majorna: 19 ombud
Örgryte-Härlanda: 12 ombud

Nomineringsstopp

Alla medlemmar och medlemsmöten i partiföreningarna i distriktet kan nominera till de olika uppdragen som väljs på valkonferensen. Man har rätt att nominera ända fram tills konferensen börjar, men för att valberedningen ska hinna bearbeta nomineringarna är ett förhandsnomineringsstopp satt till den 15/1.

Nominera till listorna inför valet 2022!

Nu är det dags att nominera till Göteborgsdistriktets listor för valen till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen.

För dig som ska nominera
1. Fråga kamraten först och säkerställ att hen är intresserad.

2. Skicka följande information till [email protected]

 • Namn och partiförening på den du vill nominera.

 • Om nomineringen gäller kommunfullmäktige, regionfullmäktige eller riksdagen.

 • Om nomineringen kommer från dig som enskild medlem eller en partiförening.

  3. Uppmana kamraten du nominerat att fylla i rätt enkät på distriktets webb (se nedan).

  För dig som kandiderar till en lista
  Alla som kandiderar till en lista måste fylla i en enkät för respektive lista. Detta för att valberedningen ska kunna bereda valet och för att ombuden ska få information om kandidaterna. OBS att allt du skriver i enkäten kommer tillgängliggöras på webb och i medlemsutskick. Vill du att något enbart ska nå valberedningen kontakta oss via mejl [email protected] eller personligen.

  Formulär för dig som kandiderar till kommunfullmäktige.

  Formulär för dig som kandiderar till regionfullmäktige. 

  Formulär för dig som kandiderar till riksdagen. 

  Har du problem med att fylla i enkäten, skicka dina svar till [email protected]

  Internfeminism vid nomineringar

  Enligt Vänsterpartiets stadgar §21 skall kvinnor vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50% om inte synnerliga skäl förhindrar detta. I de fall där suppleanter förekommer ska såväl antalet ordinarie ledamöter som styrelsen som helhet bestå av minst 50% kvinnor.

  Detta förutsätter att medlemmar och partiföreningar som nominerar tar ett internfeministiskt ansvar. Därför bör §21 uppfyllas redan under nomineringsprocessen. Var noga med att nominera minst 50% kvinnor i val där det finns fler än en plats att tillsätta.

  Motionsstopp

  Till valkonferensen den 6 mars 2022 kan alla medlemmar och partiföreningar i distriktet skriva motioner som handlar om att ändra, ta bort eller lägga till något på Distriktsstyrelsens förslag till nytt kommunalpolitiskt program för nästa mandatperiod.

  Motionerna lämnas in via detta formulär och sista datum för att skicka in motioner är den 22 januari.

  Mer information om hur du skriver och skickar in motioner hittar du här.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk