• Hem
  • Kallelse 1 till...
sida

Kallelse 1 till Framtidskonferensen

Härmed kallas distriktets partiföreningar och medlemmar till Framtidskonferens 2021. Konferensen går av stapeln den 29 augusti klockan 10.30 till 18.30.

Framtidskonferensen kommer att hållas fysiskt och inte digitalt. Skulle det visa sig att det är omöjligt att samla till en konferens den 29 augusti kommer konferensen skjutas upp till kommande verksamhetsår.

Innehåll på sidan:

Vad är Framtidskonferensen?

På distriktsårskonferensen i februari i år fattades det beslut om att distriktet ska anordna en särskild framtidskonferens i syfte att formulera reformkrav som bygger vår vision om ett annat Göteborg och Sverige än dagens kapitalism. På konferensen kommer vi diskutera distriktets visioner för framtidens samhälle och ta fram idéer till ett gemensamt framtidsdokument.

Konferensen är den första av två framtidskonferenser, därför kommer vi också under årets konferens välja en redaktionskommitté vars uppdrag det är att utifrån de diskussioner och förslag som kommit fram under mötet ta fram ett visionsdokument. Detta dokument kommer sedan att behandlas på den andra framtidskonferens under 2022. Till denna konferens kommer medlemmarna ha möjlighet att motionera på dokumentet.

Hur kommer konferensen att gå till?

Varje konferensombud kommer innan konferensen få fylla i en enkät där de får svara på vilket politiskt område som är deras hjärtefråga eller är den fråga de kan bäst. Under konferensen kommer ombuden sedan delas sen in i cirka tio diskussionsgrupper där så många olika politikområden som möjligt är representerade i varje grupp. Grupperna diskuterar med utgångspunkt i skrivningarna som antogs i verksamhetsplanen.

I slutet av konferensen skriver grupperna ner sina förslag och idéer så utförligt som möjligt. Konferensen väljer sedan en redaktionskommitté bestående av nio personer vars uppgift det är att skriva ihop ett visionsdokument utifrån de förslag och idéer som lämnats in av diskussionsgrupperna. Det är sedan det dokument som kommer behandlas på den uppföljande framtidskonferensen 2022.

Val av konferensombud

Precis som inför en distriktsårskonferens eller exempelvis en valkonferens får varje partiförening skicka ett visst antal konferensombud beroende på föreningens storlek.

Ombuden väljs bland föreningens medlemmar och till skillnad från en distriktsårskonferens är också distriktsstyrelseledamöter valbara som ombud till konferensen. Ni hittar ombudsfördelning i slutet av denna kallelse.

Sista dag för inrapportering av ombud är den 15 augusti. Ni rapporterar era ombud till [email protected]. De uppgifter vi vill att ni ska ange när ni rapporterar är: namn på konferensombudet och e-post till konferensombudet.

Vem får delta på konferensen?

Valda ombud har rätt att delta på konferensen. Utöver de valda ombuden har även distriktsstyrelsen, revisorer och valberedningen rätt att delta som adjungerade.

Vem får delta i diskussionerna?

Under konferensen är det endast de valda ombuden som får delta i diskussionerna. De övriga adjungerade får närvara men inte delta i själva diskussionerna. Däremot har distriktsstyrelsen och valberedningen yttrande- och förlagsrätt på de dagordningspunkter som finns utöver själva framtidsdiskussionerna.

Viktiga datum

29/5 Kallelse till Framtidskonferensen distriktets medlemmar tillhanda
15/8 Sista dag att rapportera in valda konferensombud
17/8 Konferensenkät samt ytterligare information valda ombud tillhanda
24/8 Sista dag att fylla i konferensenkäten
29/8 Framtidskonferens

Ombudsfördelning

Angered: 3
Backa: 4
Biskopsgården –Torslanda: 3
Centrum: 10
Frölunda: 11
Kommunalvänstern: 1
Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön: 8
Linné: 8
Lundby: 9
Majorna: 16
Örgryte-Härlanda: 10

Sammanlagt antal ombud = 83

Viktiga dokument

Kallelse 1 till Framtidskonferensen med distriktsstyrelsens förslag till dag- och arbetsordning

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk