• Hem
  • Fråga om nedskä...
sida

Fråga om nedskärningar i skolan

Interpellation av Jenny Broman (V) till kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

Grundskolenämnden står inför flera stora nedskärningar. Ett flertal skolenheter hade 2019 tillsammans stora underskott och de skall hämtas hem inom de kommande två åren. Den borgerliga budgeten täcker inte skolornas faktiska behov.

Det pedagogiska ledarskap som rektorer ska bidra med på en skola riskerar att ersättas av ren administration kring skolans pressade ekonomi och ett stort fokus på omplacering av personal. Under 2020 ska ytterligare 155 miljoner skäras ner på förvaltningscentrala poster. Till dem hör exempelvis lokalvård, vaktmästeri och skolmat. Personalen får en högre arbetsbelastning samtidigt som exempelvis städ av skollokaler samt skolmaten riskerar att få sämre kvalitet.

Skolan har en avgörande och livsviktig roll både gällande elevernas utbildning och den kompensatoriska rollen för de barn som har en svårare livssituation utanför skolan. Elever över hela staden riskerar att mista allt från lärare, speciallärare, elevassistenter och övrig personal på skolan. Eleverna och deras behov kvarstår dock, vilket innebär att den personal som är kvar på dessa skolor kommer att behöva lösa situationen så gott det går.

Vi är oroliga för att nedskärningarna kommer innebära kännbara försämringar av arbetsmiljön för både personal och elever. Jag vill ställa följande frågor till grundskolenämndens ordförande:

  • Hur ser du till att nedskärningarna på skolan inte drabbar personal och elever, speciellt de elever som har särskilda behov och de elever där skolans kompensatoriska uppdrag spelar stor roll?

Jenny Broman, kommunalråd för Vänsterpartiet

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk