• Hem
  • Fråga om genomf...
sida

Fråga om genomförandet av planen för att förbättra hbtq-personers livsvillkor

Interpellation av Bettan Andersson (V) till kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

Enligt Göteborgs hbtq-plan, som antogs 2017 av en bred politisk enighet, ska staden verka för att förbättra hbtq-personers livsvillkor. Jag undrar hur styret kommer jobba för hbtq-planens genomförande.

Till exempel ska det finnas fler mötesplatser för unga hbtq-personer 2021 än vad det gjorde 2017. Men innan sommaren kom beskedet att två verksamheter för unga hbtq-personer tvingas lägga ned. Både föreningen ”Hänget” och ”House of colours” på Hisingen blir utan fortsatt finansiering.

Enligt rapporter från Myndigheten för ungdomsfrågor och civilsamhällsfrågor har unga hbtq-personer generellt sett lägre självkänsla, känner otrygghet och har dålig tillit till andra människor samt har i större utsträckning självmordstankar än andra unga.

Hbtq-rådet har bland annat lyft att det finns ett behov av flera kommunala mötesplatser för unga hbtq-personer. Det behövs mer kunskap och bättre rutiner för att fånga upp och ge rätt stöd till de hbtq-personer som mår dåligt. I det arbetet är de verksamheter som möter unga livsviktiga.

Det är oacceptabelt att alliansstyret låter två uppskattade verksamheter stänga. Många verksamheter, både kommunala och offentliga, har hbtq-certifierats, stadens personal har utbildats i hbtq-frågor och Göteborg har inrättat Sveriges första kommunala hbtq-råd. Men vi är långt ifrån färdiga, heteronormen i staden är fortfarande stark och ett omfattande arbete kvarstår. Oron är nu stor att styrets omfattande nedskärningar kommer drabba fler livsviktiga verksamheter i staden.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

  • Hur tänker du säkerställa att Göteborg stads hbtq-plan blir verklighet?
  • Hur ska du verka för att Göteborgs stad ska få fler och inte färre mötesplatser för unga hbtq-personer?
  • Kommer ni att genomföra det vi gemensamt beslutat om i planen?

Bettan Andersson, kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk