• Hem
  • Fråga om effekt...
sida

Fråga om effektivisering som berör personalen i välfärden

Interpellation av Jenny Broman (V) till kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

Den borgerliga budget som kommunfullmäktige beslutat ska styra Göteborg innebär besparingar över hela linjen i välfärden.

Alliansen har valt att inte kompensera verksamheterna för de ökade resurser som behövs. Istället för att tillföra de 2,7 % som SKR menar behövs för att klara pris- och löneökningar ger Alliansen bara 1,5 % till nämndernas ramar i index. Det här innebär effektiviseringar på 1,2 % för välfärdsverksamheterna.

I sin budget skriver de att verksamheterna tillförs ökade medel för att klara personalens löneökning. Men i samma stycke skriver de att åtstramning ska ske utifrån effektiviseringskrav kring personalkostnader. Det här innebär direkt översatt att personalen får betala för sina löneförhöjningar genom att säga hejdå till kollegor som tvingas sluta och allt fler arbetsuppgifter.

Alliansens budget innehåller stora nedskärningar som omskrivs i ord som effektiviseringar. Effektiviseringar innebär att stora besparingar görs genom att skära ned på personalstyrkan, samtidigt som man säger att kvaliteten ska vara oförändrad. Det vill säga, färre personer ska göra samma jobb.

Det framgår ingenstans i den borgerliga budgeten att ambitionsnivån på hög kvalitet ska minska, vilket borde vara den rimliga konsekvensen när resurstilldelningen minskar. Istället återfinns skrivningar som ”nöjdheten med äldreomsorgen ska öka så att Göteborg ligger i topp bland storstäderna”.

Det är uppenbarligen så att samma jobb ska göras av färre antal personer. Det hade varit möjligt, om människor hade varit maskiner eller arbetet de utför inte hade handlat om möten med andra människor. En alltför hög arbetsbelastning visar sig i form av alarmerande sjuktal bland de anställda i välfärden. Att arbeta med krav om att hela tiden vara mer effektiv samtidigt som den höga kvaliteten ska behållas tar ut sitt pris i form av utslitna kroppar och ökad stress.

Redan idag har vi undersköterskor som gråter på jobbet för att de inte hinner med sina hemtjänstbesök, äldreboendeenheter med för lite personal på natten, och dessutom förskolelärare som måste hantera allt större barngrupper med mindre tid till varje barn. Det är alltså så, att de som kommer få betala priset för dessa effektiviseringar är välfärdspersonalen.

Men istället för nödvändiga satsningar på välfärden får nu stadens undersköterskor, lärare och socialsekreterare förbereda sig på att bli ytterligare mer effektiva för att hantera kommunens nedskärningar. Mot bakgrund av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:

  • Hur mycket effektivare är din bedömning att stadens anställda kan bli?
  • På vilka sätt anser du att stadens anställda ska effektiviseras?
  • Är det din uppfattning att mer effektiva anställda är lösningen på välfärdens problem i staden?
  • Vilka åtgärder tänker du vidta för att säkerställa att inte effektiviseringskraven på stadens anställda ökar de redan höga sjuktalen?

Jenny Broman, kommunalråd för Vänsterpartiet

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk