• Hem
  • Kallelse till D...
sida

Kallelse till Distriktsårskonferens 12-13 februari 2022

Härmed kallas partiföreningar och medlemmar i Vänsterpartiet Göteborg till Distriktsårskonferens helgen den 12-13 februari. Information om plats kommer!

I denna kallelse finner du information om distriktsårskonferensen samt distriktsstyrelsens förslag på dag och arbetsordning samt verksamhetsplan.

Denna kallelse går endast ut med e-post (de medlemmar som inte har en e-post registrerad i medlemsregistret får kallelse i brevlådan). Papperskopior på alla handlingar finns att hämta på distriktsexpeditionen.

Vad är en distriktsårskonferens?

Distriktsårskonferens förkortas vanligen till DÅK och är partidistriktets högsta beslutande organ, det vill säga det möte som bestämmer hur distriktets ska ledas och vilka prioriteringar distriktet ska göra under året, både organisatoriska och politiska.

DÅK:en fastställer verksamhetsplanen samt väljer distriktsstyrelse (DS), distriktsordförande, valberedning, ombud till Vänsterpartiet i Västra Götalands representantskap (repskapet) samt revisorer. Dessutom behandlas olika verksamhetsberättelser och bokslut.

Här hittar du alla handlingar

DÅK alla handlingar

Motioner och svar distriktsårskonferensen 2022

Vilka har närvaro-, röst-, förslags- och yttranderätt?

Alla medlemmar i distriktet har närvarorätt i mån av plats, det vill säga rätt att vara närvarande på konferensen, men det är bara ombud som har yttrande-, förslags- och rösträtt. Ombuden utses av partiföreningarna (se nedan).

Det innebär att alla får komma och lyssna på dåken som åhörare, men för att få vara med och diskutera och fatta beslut måste du bli vald till ombud av din partiförening. Åhörare är varmt välkomna. För att var åhörare behöver du anmäla dig i förväg för att vi ska veta hur många som kommer och om det finns plats. Vi kommer öppna upp för anmälan av åhörare den 1 februari.

Valda ombud på DÅK:en har yttrande-, förslags- och rösträtt. Utöver ombuden har distriktsstyrelsens ledamöter, partistyrelseledamöter tillhörande distriktet, distriktets riksdagsledamöter, landstingsfullmäktigegruppens ledamöter, kommunfullmäktigegruppen samt av partistyrelsen utsedda representanter yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor. Distriktets funktionärer har yttranderätt i samtliga frågor.

Val av ombud

Partiföreningar väljer ombud till DÅK:en oftast på ett särskilt möte eller i samband med föreningens årsmöte. Alla medlemmar kan ställa upp och bli valda till ombud för sin partiförening. Om du vill ställa upp som ombud behöver du alltså bli vald av din partiförening. Kontakta din förenings valberedning för att meddela att du vill ställa upp.

Ombud fördelas mellan partiföreningarna i proportion till medlemsantalet. Distriktsstyrelsen har beslutat att delningstalet för distriktet inför DÅK:en är 35, vilket innebär att 1 ombud representerar 35 medlemmar.

Angered: 3 ombud
Backa: 5 ombud
Biskopsgården-Torslanda: 4 ombud
Centrum: 12 ombud
Frölunda: 13 ombud
Kommunalvänstern: 1 ombud
Kortedala-Gamlestan-Bergsjön: 9 ombud
Linné: 9 ombud
Lundby: 11 ombud
Majorna: 19 ombud
Örgryte-Härlanda: 12 ombud

Nomineringsstopp

Alla medlemmar och medlemsmöten i partiföreningarna i distriktet kan nominera till de olika uppdragen som väljs på valkonferensen. Man har rätt att nominera ända fram tills konferensen börjar, men för att valberedningen ska hinna bearbeta nomineringarna är ett förhandsnomineringsstopp satt till den 15/1.

Nomineringar till distriktsårskonferensen

Alla medlemmar och medlemsmöten i partiföreningarna i distriktet kan nominera till de olika uppdragen som väljs på distriktsårskonferensen. Man har rätt att nominera ända fram tills konferensen börjar, men för att valberedningen och distriktsstyrelsen ska hinna bearbeta nomineringarna är ett förhandsnomineringsstopp satt till den 15/1.

Distriktsårskonferensen utser distriktsordförande, ordinarie ledamöter och ersättare till distriktsstyrelsen, valberedning, revisorer och ombud till Västra Götalands representantskap.

Nomineringar för val av ny valberedning skickas till distriktsstyrelsen: [email protected]

Nomineringar för val av distriktsordförande, ordinarie och ersättare till distriktsstyrelsen, revisorer och ombud till Västra Götalands representantskap skickas till valberedningen: [email protected]

När du nominerar någon till ett uppdrag är det viktigt att du tillfrågar personen innan du nominerar så att du vet att personen vill bli nominerad till uppdraget.

Vi vill ha följande uppgifter till nomineringarna:

1. Namn och stadsdel på den som nomineras.

2. Vilket val nomineringen avser.

3. Kort motivering.

4. Vilket slag av nominering det är; från enskild medlem eller partiföreningens styrelse eller medlemsmöte.

5. Namn på den person eller partiförening som nominerar.

Exempel på nomineringar:

1.Lara Croft Vänsterpartiet Angered

2. Nomineras till ordförande

3. Lara har bevisat att hon klarar sig ur de mest snåriga situationer. Något vi tror är en viktig egenskap för en ordförande

4. Nomineringen antagen av Vänsterpartiet Frölundas medlemsmöte 190125

5. Vänsterpartiet Frölunda

Internfeminism vid nomineringar

Enligt Vänsterpartiets stadgar §21 skall kvinnor vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50% om inte synnerliga skäl förhindrar detta. I de fall där suppleanter förekommer ska såväl antalet ordinarie ledamöter som styrelsen som helhet bestå av minst 50% kvinnor.

Detta förutsätter att medlemmar och partiföreningar som nominerar tar ett internfeministiskt ansvar. Därför bör §21 uppfyllas redan under nomineringsprocessen. Var noga med att nominera minst 50% kvinnor i val där det finns fler än en plats att tillsätta.

 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk