• Hem
  • Avveckla valfri...
sida

Avveckla valfrihetssystemet enligt LOV i hemtjänsten

Under föregående mandatperiod pressade de borgerliga partierna genom en privatisering av hemtjänsten. Med ledord som valfrihet skulle konkurrensutsättningen säkerställa och öka kvalitet. Dessutom lovade de att privatisering skulle leda till ökade resurser. Verkligheten har dock blivit en annan.

Den upplevda nöjdheten med hemtjänsten har istället blivit sämre. Resurserna till verksamheterna har minskat, och viktiga funktioner som omsorgshandledare tas bort på grund av för lite resurser. Arbetsvillkoren för personalen i hemtjänsten har dessutom blivit sämre till följd av detta.

Under tiden har vi även fått se prov på att privata hemtjänstutförare inte klarat av att leva upp till de höga kraven vi satt upp och flera har fått avslag på att bedriva hemtjänst i Göteborg. Vi har också kunnat se att flera av de bolag som ansökt att bli utförare av hemtjänst drivits av kriminella personer.

Under det dryga år som möjligheten funnits att välja utförare av hemtjänst så har det visat sig att det varit få som valt en annan utförare än kommunen. Intresset för valfrihet verkar inte vara så stort bland invånarna. Samtidigt står Göteborg inför ett tufft ekonomiskt läge tack vare den borgerliga budgeten med nedskärningar och besparingar i välfärden som följd.

Välfärden är till för oss alla, inte för att privata ägare ska kunna sko sig på skattepengar. För oss är det självklart att de pengar vi gemensamt betalar till välfärden ska gå till bättre arbetsvillkor, ökad kvalitet och fler anställda i hemtjänsten, inte till bolagens sparbössor. Nu har vi sett vad privatiseringarna kostat. Det är dags att satsa ordentligt på välfärden, därför vill vi att valfrihetssystemet LOV i hemtjänsten avvecklas, redan under 2020.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk