sida

Nominera

Här samlar vi information om vilka olika uppdrag som det just nu är aktuellt att nominera till.

Har du några frågor om hur nomineringsprocessen fungerar, eller om du vill veta mer om vad det innebär att ta ett politiskt uppdrag kan du kontakta vår distriktsexpedition.

 

Nominera till ny styrelse för Västarvet och Kultur i Väst

En ny styrelse ska ersätta styrelserna för Västarvet och Kultur i Väst.

Den nya styrelsen kommer att få ett intressant och viktigt uppdrag i att stödja en ny organisation med gemensamma strukturer.

Nominera dig själv eller någon annan medlem i Vänsterpartiet Göteborg som du tror kommer göra ett bra jobb. Den nominerade ska i så fall vara tillfrågad och ha tackat ja.

Skicka din nominering till distriktsexpeditionen senast 6 oktober: [email protected]

Ställ dina frågor till Johan Zandin, [email protected]

Läs mer om Västarvets verksamhet.
Läs mer om Kultur i Väst.

 

Nominera till Abdi-priset 2019

Det är dags att nominera inför årets mottagare av medel från Abdirahim Hassans minnesfond.

Syftet är att i Abdirahim Hassans anda stödja dels organisering av gräsrotsarbete i Sverige, dels internationellt solidaritetsarbete, som syftar till att främja demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och social rättvisa.

Du kan nominera en person eller en organisation. Skicka din nominering till distriktsexpeditionen senast 22 september: [email protected]

Tidigare år har Abdi-priset delats ut till bland annat StreetGäris, Tillsammanskapet och Förenade Förorter.

Läs gärna mer om Abdirahim Hassans minnesfond.

 

Nominera till andre viceordförande i Familjebostäder

Är du nästa andre viceordförande i Familjebostäder? Familjebostäder ägs av Göteborgs stad, och bolaget äger cirka 18.500 lägenheter i hela Göteborg och har över 220 anställda. Uppdraget som andre viceordförande är ett presidieuppdrag vilket innebär fler möten per år än övriga styrelser samt ett större ansvar.

Nominera dig själv eller någon annan medlem i Vänsterpartiet Göteborg som du tror kommer göra ett bra jobb. Den nominerade ska i så fall vara tillfrågad och ha tackat ja.

Du kan skicka din nominering till distriktets valberedning senast 15 oktober: [email protected]

 

Nominera till arbetsgruppen för ett nytt Hälso- och sjukvårdsprogram

Representantskapet ska under hösten påbörja arbetet med att revidera det nuvarande Hälso- och sjukvårdsprogrammet, som antogs 2014. Nu behöver vi två göteborgare till arbetsgruppen!

Hälso- och sjukvården står inför en stor omställning och programmet behöver spegla de frågeställningar och problem som finns idag och under kommande årtionde. Att ha tankar, idéer och ideologisk grund om den framtida vården är bra att ha med sig som deltagare i arbetsgruppen.

Nominera dig själv eller någon annan medlem i Vänsterpartiet Göteborg som du tror kommer göra ett bra jobb. Den nominerade ska i så fall vara tillfrågad och ha tackat ja.

Du kan skicka din nominering till distriktsexpeditionen senast 22 september: [email protected]

Distriktets nomineringar fastställs på representantskapets möte den 19 oktober.

 

Nominera ersättare i Kollektivtrafiknämnden

Ta chansen att påverka kollektivtrafiken i Göteborg! Kollektivtrafiknämnden bedriver övergripande strategiskt arbete för kollektivtrafikens utveckling i hela regionen. Nämndens arbete ger direkt påverkan på kollektivtrafiken i Göteborg, så det här uppdraget är perfekt för dig som är intresserad av kollektivtrafik och som vill vara med och förbättra kollektivtrafiken i Göteborg, såväl som i resten av regionen.

Nämnden har möten ungefär en gång i månaden. Uppdraget startar efter beslut i regionfullmäktige den 8 oktober. Nominera dig själv eller någon annan medlem i Vänsterpartiet Göteborg som du tror kommer göra ett bra jobb. Den nominerade ska i så fall vara tillfrågad och ha tackat ja.

Du kan skicka din nominering direkt till regionens valberedning senast 25 september: [email protected]

 

Nominera ersättare i Sahlgrenska universitetssjukhusets styrelse

Var med och styr Sveriges största sjukhus! Vi behöver en ersättare i  styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det här är ett viktigt uppdrag som ger möjlighet att påverka sjukvården i Göteborg. Du behöver ha tidigare erfarenhet av politiska uppdrag och helst erfarenhet av just utförarstyrelse. Du bör inte arbeta på Sahlgrenska.

Nämnden har möten ungefär en gång i månaden. Uppdraget startar efter beslut i regionfullmäktige den 8 oktober. Nominera dig själv eller någon annan medlem i Vänsterpartiet Göteborg som du tror kommer göra ett bra jobb. Den nominerade ska i så fall vara tillfrågad och ha tackat ja.

Du kan skicka din nominering direkt till regionens valberedning senast 25 september: [email protected]

 

Ledamot i den regionala etikprövningsnämnden

Var med och värna människan i forskningen! Etikprövningsmyndigheten gör etiska prövningar av forskning på människor, men även av forskning på biologiskt material och känsliga personuppgifter. Inom myndigheten finns sex regionala etikprövningsnämnder, varav en är i Göteborg. De regionala etikprövningsnämnderna utövar etikprövning som fristående myndigheter inom var sitt upptagningsområde.

Som ledamot i den regionala etikprövningsnämnden har du möte ungefär en gång i månaden och inför mötena behöver du läsa möteshandlingar. Det krävs ingen speciell förkunskap. Uppdraget startar i januari 2020.

Nominera dig själv eller någon annan medlem i Vänsterpartiet Göteborg som du tror kommer göra ett bra jobb. Den nominerade ska i så fall vara tillfrågad och ha tackat ja.

Du kan skicka din nominering direkt till regionens valberedning senast 25 september: [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk