Arrangemang
bäcker på bord

Delta i facklig-politisk vänsterskola!

Med start i februari 2020 organiserar Vänsterpartiet en facklig-politisk vänsterskola för dig som är medlem i Vänsterpartiet och fackligt förtroendevald och/eller engagerad på din arbetsplats.

Du som deltar i den facklig-politiska vänsterskolan kommer att få insikter i både historia samt i viktiga aktuella facklig-politiska frågor. Du kommer också att få lära dig det senaste inom moderna fackliga organisationsmetoder samt om hur opinionsbildning utifrån ett löntagarperspektiv fungerar.

Skolan arrangeras av Vänsterpartiets partikansli och har ett upplägg med lokala studiecirklar ledda av studieledare från Vänsterpartiet Göteborg där deltagarna får ta del av webbaserade föreläsningar. Därefter diskuterar vi innehållet tillsammans och lär av varandra.

Samtliga träffar kommer att vara på Vänsterpartiet Göteborgs distriktsexpedition på Andra Långgatan 20. Träffarna kommer att vara ungefär två timmar långa och starta klockan 18.00.

Den facklig-politiska vänsterskolans program

26 februari: Hur kom vi dit vi är, och vad gör vi nu? Om betydelsen av vårt fackliga engagemang i ett historiskt perspektiv.

På den facklig-politiska vänsterskolans första träff får vi en genomgång av fackföreningsrörelsens historia och dess förhållande till Vänsterpartiet genom åren. Vilka lärdomar finns att hämta från hur vi gjort tidigare, och vad tar vi med oss som är av värde för vårt engagemang idag?

25 mars: Den svenska modellens olika delar och utmaningarna som denna står inför idag.

Den svenska modellen är en komplex helhet bestående av flera ben: vid sidan om framförhandlande kollektivavtal och fungerande arbetsrättsliga lagar bygger den även på fungerande arbetsmarknadspolitik och sociala försäkringssystem. Hur hänger det ihop, hur fungerar dagens svenska modell, och vilka utmaningar står den inför?

22 april: Lönekampen i den fackliga avtalsrörelsen

Hur fungerar lönebildningen på svensk arbetsmarknad och vilka utmaningar står fackföreningsrörelsen för i kampen för att minska klyftor­na? Här får vi en genomgång av den pågående debatten om hur – och vem – som ska sätta ”märket”. Hur kan fackföreningen samverka för att med större framgång åstadkomma mer rättvisa och jämlikhet på arbetsmarknaden?

13 maj: LAS-utredningen och hotet mot anställningstryggheten

Den pågående utredningen om LAS medför stora risker för angrepp på anställningstryggheten. Vad står på spel, vilka förändringar hotar att genom­föras och hur ser vänsterpartiets politik för en starkare arbetsrätt ut?

16 september: Hur bildar vi opinion för löntagarperspektivet?

Hur kan vi lokalt bidra till opinionsbildningen via exempelvis fackförbunds­press och sociala medier för att stärka löntagarperspektivet utifrån vart vi själva finns och verkar? Och hur tar vi knepiga diskussioner i fikarummet?

21 oktober: Vad är alternativet till marknadsutsättningen av den offentli­ga välfärden?

Hur fungerar konkurrensutsättningen av välfärden? Vilka förutsättningar skapar modellen New Public Management? Vi får en genomgång av hur da­gens upphandlingssystem fungerar, men också insikt i alternativa modeller.

18 november: Rekryterings- och organiseringsmetoder: Hur bygger vi en starkare fackföreningsrörelse och ett större vänsterparti?

Här får vi ta del av nya erfarenheter av facklig organisering och medlems­rekrytering i de nordiska länderna: Vilka fackliga organiseringsmetoder fungerar? Och hur kan vi omsätta framgångsrika erfarenheter för att stärka det lokala facket? Hur hänger det ihop med byggandet av ett starkare vän­sterparti?

Anmäl dig till [email protected]  senast 17 januari.

Det kommer att vara möjligt att hoppa in i pågående kurs under årets gång, men vi uppmuntrar alla som vet att de vill delta att anmäla sig redan nu.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk