Arrangemang
Jonas Sjöstedt framför korvkiosken i Majorna

Jonas Sjöstedt kommer till Göteborg

Söndagen den 15 december kommer Jonas Sjöstedt till Göteborg för att dela med sin av sin syn på socialism och för att svara på frågor från mötesdeltagarna.

”Istället för det gamla borgerliga samhället med dess klasser och klassmotsättningar framträder en sammanslutning, vari envars fria utveckling är förutsättningen för allas fria utveckling.” Så beskriver Karl Marx det samhälle som ska efterträda kapitalismen.

På kongressen 2020 ska partiet behandla partiprogrammet. Det aktualiserar på nytt frågan om hur Vänsterpartiet vill utveckla sina strategier och teorier för att åstadkomma ett socialistiskt samhälle. Denna gång tar vi hjälp av vår partiordförande Jonas Sjöstedt för att diskutera frågan.

Upplägget för mötet är att Jonas Sjöstedt inleder med sin syn på vad socialism är och vägen dit. Detta följs av en utfrågning av studieutskottets Karin Karlsson samt av mötesdeltagarna.

Vet du på förhand vad du vill fråga kan du skicka frågan till [email protected], så ska studieutskottet försöka beakta den i sina förberedelser.

Tid: söndagen 15 december kl. 14–16
Plats: Folkets hus, Asperösalen
Facebookevent: Frågestund med Jonas Sjöstedt

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk