Pressmeddelanden

Vänsterpartiet vill säga upp medlemskapet i Sveriges Hamnar

Vänsterpartiet vill säga upp avtalet med Sveriges Hamnar och söka sig till en annan arbetsgivarorganisation. Anledningen är att Sveriges Hamnar inte gått Hamnarbetarnas krav till mötes. 

Sedan mitten av januari pågår en arbetsmarknadskonflikt i de svenska hamnarna. I grunden handlar konflikten om att Hamnarbetarförbundet vill teckna kollektivavtal och företräda sina medlemmar då de organiserar majoriteten av hamnarbetarna. Arbetsgivaren, Sveriges Hamnar, motsätter sig kravet på kollektivavtal.

– Sveriges Hamnar har en antifacklig hållning, nu lägger vi därför ett skarpt förslag om att säga upp vårt medlemskap i Sveriges Hamnar, säger Daniel Bernmar (V), kommunalråd.    

Idag skickar Vänsterpartiet i Göteborg in ett förslag till kommunstyrelsen om att Göteborgs hamn AB ska säga upp sitt medlemskap i Sveriges Hamnar och söka sig till en annan arbetsgivarorganisation. Det finns flera andra alternativa arbetsgivarorganisationer som hamnbolaget kan vara medlem i. Ett sådant exempel är Sobona som organiserar 1 100 kommunägda bolag över hela landet.

– Den rimliga lösningen på konflikten hade såklart varit att arbetsgivaren tecknar kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet och på så sätt skapar arbetsfred. Men det vägrar Sveriges Hamnar, därför går vi vidare med den här lösningen istället, säger Bernmar.  

Bernmar anser att ett byte av arbetsgivarorganisation kan vara ett steg mot att lösa hamnkonflikten.

– Sveriges hamnar har agerat på ett sätt som kraftigt eskalerat konflikten. Hamnarbetarna har genomfört symboliska punktstrejker på två timmar medan arbetsgivaren svarar med lockout under hela arbetsdagar. Förhoppningsvis kan en annan arbetsgivarorganisation agera mer konstruktivt, säger han.

I förra veckan valde även Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp i Göteborg att skänka delar eller hela sitt mötesarvode till Hamnarbetarförbundets strejkkassa.

– Vänsterpartiet står upp för den svenska modellen där fackliga parter som organiserar de anställda förhandlar med arbetsgivaren. Genom att skänka vårt arvode visar vi solidaritet med hamnarbetarna, Bernmar. 

Läs hela Vänsterpartiets yrkande.

Presskontakt
Alice Vernersson (pressekreterare för Vänsterpartiet) [email protected], 070-430 02 77.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk