Nyheter

Bra debatt på EUP-valkonferensen

I maj är det val till Europaparlamentet (EUP-val). Under söndagen samlades Vänsterpartiet Göteborg för Europaparlaments-valkonferens där vi debatterade och beslutade om vilken politik vi tycker att partiet ska gå till val på. 

 

Vänsterpartiets Göteborgs Europaparlaments-valkonferens beslutade om vilka motioner vi som distrikt ska skicka till den nationella valkonferensen, vilka personer vi ska nominera till EUP-vallistan samt vilka kamrater vi ska skicka som ombud till den partiets nationella Europaparlaments-valkonferensen som är i februari.

 

Fortsatt krav på EU-utträde

Partistyrelsen har tagit fram ett förslag till valplattform för EUP-valrörelsen som alla medlemmar har möjlighet att motionera på. Det har våra medlemmar i Göteborg gjort och under söndagens konferens debatterade vi och tog ställning till vilka motioner som vi ska anta som distrikt och skicka vidare till den nationella EUP-valkonferensen, där de slutgiltiga besluten kring EUP-valplattformen kommer att fattas.

Det blev en bra debatt som till stor del handlade om Vänsterpartiets krav på att  Sverige ska lämna EU, vilket står i vårt partiprogram men som inte omnämns i det förslag till EUP-valplattform som partistyrelsen tagit fram. Efter en engagerad debatt beslutade så konferensen att det tydligt ska framgå även i EUP-valplattformen att Vänsterpartiet tycker att Sverige ska lämna EU.

Nu har vi fastslagit vad Göteborg som distrikt tycker i frågan – debatten fortsätter säkerligen på den nationella valkonferensen i februari.

 

Nomineringar till vallistan

Vi beslutade också om vilka personer Göteborgsdistriktet ska nominera till att stå på vallistan i EUP-valet. Även denna lista fastställs slutgiltigen på den nationella konferensen i februari. Våra nomineringar till listan är:

 1. Ana Süssner Rubin
 2. Malin Björk
 3. Gertrud Ingelman
 4. Ann Ighe

 

Val av ombud till rikskonferensen

På den nationella EUP-konferensen kommer Göteborgsdistriktet att representeras av sju ombud. Här gick konferensen på det förslag som valberedningen hade lagt fram och valde följande kamrater till ordinarie ombud:

Lisa Ahlqvist
Tatiana Dinamarca
Paul Hedman
Gertrud Ingelman
Johan Jensen
Hanna Klang
Christian Larsson.

Som alltid valdes också ett antal ersättare, ifall de ordinarie ombuden av någon anledning får förhinder. Till ersättare valdes (i inträdesordning):

 1. Christian Forsman
 2. Elinor Ek
 3. Ann Ighe
 4. Ljiljana Bukera
 5. Susanne Lundberg
 6. Gustav Landström
 7. Lars-Erik Hansson

Vänsterpartiets nationella EUP-valkonferens hålls den 16–14 februari. Valet till Europaparlamentet är den 26 maj 2019.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk