Pressmeddelanden
Daniel Bernmar, Karin Pleijel och Stina Svensson

V, MP och Fi storsatsar på sänkt arbetstid, miljözoner och arbete mot våld i nära relationer

V, MP och Fi avslöjar nu ett par nyheter ur den rödgrönrosa budgeten som ska läggas fram nästa vecka. Det handlar om en storsatsning på sänkt arbetstid, att införa skärpta miljözoner och arbete mot våld i nära relationer.

Om Socialdemokraterna röstar på rödgrönrosa budgeten kan den vinna över Alliansens budget och därmed styra Göteborg. V, MP och Fi har valt att satsa på sänkt arbetstid till sju timmar med bibehållen lön för anställda på kommunens äldreboenden.

– Idag är arbetsmiljön inom äldreomsorgen tuff och många orkar inte arbeta fram till pensionen. Med kortare arbetstid blir personalen friskare och mindre stressad. Dessutom får de mer tid över till familj och fritid, säger Daniel Bernmar (V), gruppledare för Vänsterpartiet.

Äldreomsorgen är en kvinnodominerad arbetsplats med hög sjukfrånvaro, idag ligger den på omkring 12 procent. Därför är anser V, MP och Fi att det är nödvändigt att börja med äldreomsorgen. Satsningen kostar 280 miljoner.

Nästa satsning är att införa miljözon 2 i Göteborg. Den ställer skärpta miljökrav på lätta fordon. Redan idag finns miljözon 1 som ställer miljökrav på tunga fordon i stora delar av Göteborg. Miljözon 2 kommer då att införas i samma zon som miljözon 1.

Idag dör över 5000 personer varje år en för tidig död på grund av luftföroreningar i Sverige. I Göteborg handlar det om cirka 200 extra dödsfall per år under de senaste 40 åren, enligt en avhandling vid Sahlgrenska akademin 2016. Dessutom ökar risken för sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Det finns också en överrepresentation av barnastma i de delar av Göteborg med mer luftmiljöproblem, som i Linnéstaden.

– Därför borde det egentligen kallas för hälsozoner. Barn ska inte behöva drabbas av astma när vi vet att vi kan förhindra det. Och för att luften ska bli renare behöver utsläppen från bilarna minska, säger Karin Pleijel (MP), gruppledare för Miljöpartiet.

I budgeten ingår också en stor satsning på arbetet mot mäns våld och våld i nära relationer. Det handlar om mer stöd till elevhälsan, kvinno- och tjejjourer, en ny jour i kommunal regi och utökade bidrag till ideella jourer, samt att utöka antalet tjänster på KAST, Bojen och andra verksamheter.

– Den senaste tiden har vi sett att Metoo kan göra större skillnad än vad vi politiker och andra makthavare förmått göra under lång tid. Miljontals kvinnor världen över vittnar om det sexualiserade våldet, om hot som syftar till att tysta, underordna och marginalisera, vilket tydliggör att mäns våld mot kvinnor är ett demokratiproblem. Vill vi nå resultat måste vi också prioritera frågan och tilldela resurserna, säger Stina Svensson (Fi), gruppledare för Feministiskt initiativ. 

Presskontakter:

Alice Vernersson (Pressekreterare Vänsterpartiet)
070-430 02 77, [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk