Nyheter

Rödgrönrosa budget kan bli verklighet – nu ligger bollen hos S

Vi i Vänsterpartiet Göteborg har beslutat om ett politiskt samarbete med Miljöpartiet och Feministiskt initiativ som innebär att vi gemensamt kommer att lägga fram en rödgrönrosa budget för ett mer jämlikt Göteborg. Vi har hela tiden velat ha med Socialdemokraterna, men de har tackat nej.  Vi kommer att rösta på vår rödgrönrosa budget och hoppas att Socialdemokraterna gör det också.

Det är ingen hemlighet att samarbetet med Socialdemokraterna har varit mer och mer ansträngt under den senaste mandatperioden. Sedan strax innan valet har det egentligen inte funnits något samarbete. Efter valet gjorde vi upprepade försök att hålla ihop det rödgrönrosa samarbetet, men Socialdemokraterna har inte varit intresserade av att förhandla med oss. De har velat vänta och se, så vitt vi förstår har de väntat för att de hellre vill få till ett mittensamarbete, som varken Liberalerna eller Centern visat något intresse för.

Efter en tid och många möten senare ansåg vi och våra samarbetspartners i Miljöpartiet och Feministiskt initiativ att vi inte kunde vänta längre. Vi påbörjade förhandlingar som ett block, utan Socialdemokraterna. Dörren var dock fortfarande öppen för Socialdemokraterna att ansluta sig om de ville det. Vi satte även press på deras organisation förra veckan genom utspel i media. Men de ville helt enkelt inte. Igår blev det dags att gå vidare.

Det innebär att vi kommer lägga fram en gemensam progressiv budget för ett mer jämlikt Göteborg den 22 november. De rödgrönrosa förhandlingarna innefattar både poster och politik. Det är alltså ett så kallat valtekniskt och politiskt samarbete. V, Mp och Fi har tillsammans 19 mandat i kommunfullmäktige och Socialdemokraterna har 17. Det medför att vårt rödgrönrosa förslag till budget har större stöd och kommer ställas mot Alliansens i slutomröstningen i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna har därför att besluta om de tänker rösta på vår budget eller lägga ner sina röster och låta Alliansens budget gå igenom.

Socialdemokraternas motvilja till att förhandla med oss resulterar i att de borgerliga partierna numera utgör det största blocket och därmed kommer bilda ett minoritetsstyre vid kommunfullmäktige 22 november. Eftersom V, MP och Fi är det näst största blocket behandlas vi som oppositionen och enligt praxis får vi alla andra vice ordförande posterna.

Detta med presidieposter är dock bara praxis och beslutas om med majoritetsbeslut i kommunfullmäktige. Det fanns med andra ord en risk att de borgerliga partierna skulle välja att bryta mot praxis (som de gjorde i valet till talman på nationell nivå) och rösta för att Socialdemokraterna skulle få alla andre vice ordförande poster. För att undvika detta har vi nu kommit överens med alliansen om hur vi ska fördela posterna. Den här typen av avtal gör vi varje mandatperiodskifte för att reda ut alla oklarheter, så det är inget nytt. Vi har haft blocköverenskommelser av det här slaget i alla fall de senaste fyra mandatperioderna. Den stora skillnaden den här gången är att Socialdemokraterna inte är med.

Alla partier utom Socialdemokraterna, Demokraterna och Sverigedemokraterna är alltså med i överenskommelsen och för oss i Vänsterpartiet är det främsta syftet att minska Sverigedemokraternas inflytande, genom att göra en större valteknisk samverkan som fördelar Sverigedemokraternas poster mellan oss och Alliansen, samt att låsa parterna till ett avtal som innebär att vi får stabilitet i kommunen och rödgrönrosa blir huvudopposition så länge Alliansen är större än rödgrönrosa.

 

Frågor och svar

Vilka kommer styra i Göteborg?

Det är ännu inte helt klart, men det mest sannolika är att Alliansen tar över styret. De kommer då att styra i minoritet där Sverigedemokraterna och Demokraterna blir vägmästare.

Vad händer med Vänsterpartiet då?

V, MP och Fi har bildat ett block och gjort en gemensam budget. Det sannolika är att vi hamnar i opposition.

Är inte Socialdemokraterna med i det rödgrönrosa blocket?

Nej, Socialdemokraterna tillhör inget block i nuläget. Anledningen till det är att Socialdemokraterna inte velat förhandla med oss övriga rödgrönrosa, de anser att vi tillsammans inte kan bilda ett tillräckligt starkt styre. De har istället försökt förhandla högerut.

Ville Vänsterpartiet samarbeta med Socialdemokraterna?

Ja. Vänsterpartiet har varit öppna för samtal med både rödgrönrosa tillsammans med Liberalerna och enbart med rödgrönrosa. Tyvärr ville inte Socialdemokraterna förhandla med oss.

Vilka blir konsekvenserna av att Socialdemokraterna inte är med i det rödgrönrosa blocket?

Det innebär att Alliansen blir största blocket. Rödgrönrosa tillsammans med Socialdemokraterna hade däremot blivit större. Med andra ord har Socialdemokraterna möjliggjort för Alliansen att bilda ett styre.

Vems budget kommer gå igenom? När beslutas den?

Det kommer att finnas fem olika förslag till budget när kommunfullmäktige ska fatta beslut 22 november, Alliansens, rödgrönrosas, Socialdemokraternas, Demokraternas och Sverigedemokraternas. I slutomröstningen kommer Alliansens budget att ställas mot rödgrönrosas, då hoppas vi att Socialdemokraternas kommer att rösta på vår budget. Om Socialdemokraterna istället lägger ner sina röster i slutomröstningen vinner Alliansens budget.

Vad händer med de politiska posterna? Vilket parti kommer leda Göteborg? Hur blir det med ordförandeposterna osv?

Alliansen kommer sannolikt att få posten som kommunstyrelsens ordförande, det är den högsta politiska positionen i Göteborg. Alliansen kommer även att få ordförande och vice ordförandeposterna i alla nämnder och bolagsstyrelser. Rödgrönrosa utan S kommer att få alla andra vice ordförandeposter.

Har rödgrönrosa haft en överenskommelse med Alliansen om budget och poliska poster?

Vi har en teknisk överenskommelse med Alliansen som i korthet betyder att Alliansen som största block får ordförande och vice ordförandeposterna och rödgrönrosa får andra vice ordförandeposterna. Det har gjorts liknande överenskommelser efter varje val. Vi har inga politiska överenskommelser med Alliansen.

 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk