Nyheter
En grupp människor. Jonas Sjöstedt är med. En vit text i underkant lyder: Tillsammans för ett jämlikt Göteborg.

50 anledningar att engagera sig i Vänsterpartiet!

Det finns såklart hur många anledningar som helst att engagera sig för ett socialistiskt och med jämlikt samhälle. Vi frågade några av våra nya medlemmar varför de valde att engagera sig i Vänsterpartiet – just deras 50 anledningar har du här!

 1. Jag blev medlem för att jag ville vända den frustration jag kände kring den ökande rasismen och klassklyftorna samt min klimatångest till något konstruktivt. Bonus: Det retar skiten ur mina moderata kollegor.
 2. I egenskap av svart kvinna får jag PANIK över utvecklingen i samhället. Jag tycker inte att de rasistiska strukturerna i samhället pratas om på ett seriöst sätt i de offentliga rummen. Jag tycker inte heller att jag är representerad i det offentliga rummet. Jag får för mig att Vänsterpartiet är det parti som skulle kunna ta det här på allvar.
 3. Jag blev styrelseledamot i Teaterförbundet och kände kraften i organisering. Har länge tänkt organisera mig i V. Fick putt över kanten när vänner gick med.
 4. Enda partiet som står upp (på riktigt) för alla människors lika värde <3
 5. En känsla av att vilja göra något för världen fick mig att gå med för några år sedan. Att nu bli aktiv är en desperation, att försöka göra något. Dels demokratifrågor och den akuta situationen vad gäller klimatet. Jag vill lyfta klimatfrågorna mycket mer!
 6. Radikalhögerns landvinningar och kantringen i den offentliga debatten är de mest omedelbara orsakerna, men givetvis finns det också mer grundläggande ideologiska övertygelser i bakgrunden.
 7. Jag ville göra mer än att bara rösta. Jag vill veta att jag gör vad jag kan för att förbättra världen.
 8. Därför att med socialdemokrater som blir allt mer höger behövs ett nytt parti som driver välfärd framåt.
 9. Jag vill inte bara rösta vart fjärde år. Jag vill bidra till vårt gemensamma, jobba för demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Vi måste engagera oss och inte ta friheten och välfärden för givet.
 10. Jag har länge röstat på Vänsterpartiet men har valt att organisera mig dels på grund av att jag vill vara en del av en organisation som är ett motstånd mot utförsäljningen av våra gemensamma tillgångar och en utbredd privatisering, dels ett parti som står för jämlikhet och tar miljöfrågorna på allvar.
 11. Främst frågorna om ekonomisk fördelning. Jag fruktar att hela samhället i längden slits isär ifall ojämlikheten fortsätter öka.
 12. Jag vill omvandla min passiva politiska frustration och uppgivenhet till en konstruktiv bidragande kraft till ett bättre och mer jämlikt samhälle. Vänsterpartiet är det enda partiet som faktiskt vill förändra orättvisa strukturer i grunden! Det enda alternativet för mig!
 13. Har röstat på vänsterpartiet i princip i alla val sedan jag fick rösträtt. Jag är född i ett socialistiskt hem. Den senaste tidens politiska läge med alt-right rörelsens framfart.
 14. Folkets väl alltid före storfinansen! Jag tror på en politik som gynnar alla oavsett kön, klass eller etnisk bakgrund!
 15. För att jag är trött på att vara håglös, förbannad och nedtryckt. För att radikala högern växer och normaliseras och samhällsdebatten handlar alltför sällan om de marginaliserade gruppernas rätt till ett värdigt liv. För att ge min dotter en chans att leva i ett samhälle där humanismen är starkare än kapitalismen.
 16. I och med att jag är socialist så är ett medlemskap naturligt / stolt medlem.
 17. Sverigedemokraternas framfart i samhället.
 18. Delar mest mina värderingar och principer. Jag vill påverka.
 19. Vi måste se till att bekämpa SD. Vi måste organisera oss och bli mycket större. Jag känner mig hotad till livet!
 20. Jag ser att samhället blir mer och mer ojämlikt i fråga om vem som har och vem som inte har. Jag vill få till en förändring på detta. Den fråga som jag tycker är viktigast är vinster i välfärden.
 21. V är det enda partiet i riksdagen som driver frågor som jag tycker är viktiga. Jobbar för ett jämlikt och jämställt samhälle som också är hållbart utifrån en miljöaspekt.
 22. För mig var det ett logiskt steg i en antifascistisk kamp.
 23. Länge planerat att bli aktiv och fick en spark i röven under valrörelsen.
 24. Vara med och försvara människovärdet, motverka rasism och svaghetsförakt. Träffa människor med bra värderingar där jag bor.
 25. Börjar bli dags att engagera sig för vad som är moraliskt rätt.
 26. Har alltid haft ett stort samhällsintresse och varit intresserad av politik. Kände att det var dags att engagera mig aktivt.
 27. Efter att ha varit förälder i sex år och arbetat i skolan i tio år ser jag de orättvisor samhället har. Trygg uppväxt för barnen är viktigast!
 28. Har saknat en vision om vilket samhälle vi vill uppnå genom politiken. Här tycker jag att V fyller en viktig funktion. Uppgivenhet över klimat och främlingsfientlighet fick mig att slutligen gå från passiv till aktiv.
 29. Jag blev medlem i vänsterpartiet för att jag kände en frustration över att så mycket av de dominanta diskurserna i samhället angrepp problem på fel sätt. Ojämställdhet och klimatfrågan borde vara prio.
 30. Har tänkt länge att jag ska börja organisera mig i politiken. Valresultatet fick mig att göra slag i saken.
 31. För att V är det parti som står för allas lika värde, jämlikhet, demokrati, antirasism och feminism. Har vuxit upp röd, så det var inget svårt val.
 32. Har alltid varit politiskt intresserad. Men har nu fått tid att engagera mig. Och på tiden gällande politiska läget.
 33. Det var dags nu. Viktigt att ta ställning.
 34. En politik jag står för, en tid politiskt engagemang känns särskilt viktigt.
 35. Jag har länge röstat på V och sympatiserar med politiken. Varför jag valde att bli medlem beror på valets utgång och Sverigedemokraternas framgång. Vi måste vara en stark motkraft till dem.
 36. Jag vill gärna lära känna människor som tycker ungefär samma som jag själv och vill aktivera mig i till exempel Hyresgästföreningen MOT MARKNADSHYROR till exempel.
 37. Har alltid känt att V är självklara valet, men först nu när jag känner att rasismen normaliseras mer och mer världen över så vill jag ta mer aktiv ställning!
 38. Står för jämställdhet och lika löner. Jag ser ingen möjlighet till annat parti. Önskar alla skulle se det! Gemensam kamp! Lika för alla!
 39. Känsla av att behöva gemenskap. Ensam får jag bara panik och blir passiv. Jag är priviligierad men är så bekymrad över de som har det sämre. Om inte alla har det bra så gör det ont i mig.
 40. Eftersom Vänsterpartiet är en viktig och stark kraft i Göteborg emot högervindarna!
 41. Vill få mer kött på benen gällande det jag vet är rätt. Hitta en roll i rörelsen som passar mig.
 42. Många faller utanför sjukförsäkring, klyftorna ökar, vinster i välfärden mm.
 43. Är “nygammal”. Var medlem i Umeå och även sedan här i Göteborg. Blev ett avbrott och NU med igen. Blev medlem precis innan valet. Alltid röstat på V och 1 maj är en viktig dag. NU vill jag helt enkelt lära mig mera.
 44. För att partiet tar ställning, håller den och vänder inte kappan efter vinden. Partiet för en långsiktig och hållbar politik, inte bara en eller några sakfrågor: En smart politik som bevisar att en kan hålla flera tankar i huvudet. För att solidaritet är ett måste och för att sluta upp i kampen mot fascismen och högern.
 45. Jag är inte medlem än. Under slutdebatten höll jag på att gå med av ren ilska. Min sambo sa att “du kan väl vänta tills valet är över och du är mindre arg”. Tänker nu att jag behöver/vill ha verktyg för att kanalisera min ilska och göra något konstruktivt.
 46. För att veta hur/vad jag kan göra för att gå från en som röstar rött till en som röstar rött och är aktiv. Hur jag kan agera för ett humanare samhälle och land.
 47. Vänsterpartiet har den mest humana politiken med mänskliga rättigheter och HBTQAI-frågor. Den genomsyrar hela samhället med bra vård, skola, kollektivtrafik, äldreomsorg, bostäder mm. Även motverka nazismen, HBTQ-fobin mm. Feminism är viktigt.
 48. Som en annan nationalitet, den trygghet som jag får efter gemensamhetsfrågor fick mig att bli medlem.
 49. Ökade klyftor, nedmontering av välfärden (=mindre personal t.ex.), ökad rasism i samhället, antifeminism ger mig ångest. Vänsterpartiet vill göra något åt detta och jag vill hjälpa till!
 50. SD:s framgång. Kombinerat med en känsla av att vilja engagera mig i något som bidrar till något större.

Vill du också engagera dig för jämlikhet? Då ska du kika på den här sidan!

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk