Pressmeddelanden
Tre barn sitter vid ett bord och ritar. genom ett fönster lyser solen in.

Vänsterpartiet vill lyfta socialtjänsten

Fler socialsekreterare och höjt socialbidrag till barnfamiljer föreslår Vänsterpartiet. Det är en av satsningarna för att skapa ett mer jämlikt Göteborg. 

Socialtjänsten i Göteborg är överbelastad och arbetsmiljön för socialsekreterare är tuff. En av anledningarna är att verksamheten är underfinansierad. Vänsterpartiet föreslår därför att socialtjänsten får ytterligare 130 miljoner mer per år.

– Socialtjänstens resurser räcker inte till samtidigt som många behöver samhällets hjälp. Vi vill därför göra en rejäl satsning, säger Daniel Bernmar (V), kommunalråd.

– Dessutom är det stor omsättning av personal och många med lång erfarenhet väljer att sluta. Vi vill därför ge socialarbetare fler kollegor för att förbättra arbetsmiljön och minska arbetsbelastningen, fortsätter han.

Bland annat vill de använda pengarna till att höja kvaliteten genom att bland annat anställa fler socialsekreterare, utveckla det familjecentrerade arbetssättet och förbättra stödet till ensamkommande.

Vänsterpartiet vill också höja det ekonomiska biståndet för barnfamiljer med fem procent och ytterligare 20 procent under sommarmånaderna.

– För många barn är skolstarten ångestladdad då de inte har lika mycket att berätta om sommarlovet som andra barn. Vi vill ge alla barn i Göteborg möjligheten till ett bra sommarlov, säger Bernmar.

Dessutom pågår flera försök med arbetstidsförkortning inom socialtjänsten i Göteborg. Sedan 1 februari pågår ett försök med sex timmars arbetsdag på Angereds socialkontor för att förbättra arbetsmiljön och kunna ge bättre service till invånarna.

1 september startar även ett försök i Lundby där socialsekreterarna ska börja arbeta sju timmar.

I Vänsterpartiets budget för Göteborg 2019 satsar de 100 miljoner på höjd kvalitet i individ och familjeomsorgen och 30 miljoner på höjt försörjningsstöd för barnfamiljer.

Presskontakt:
Alice Vernersson (pressekreterare för Vänsterpartiet) [email protected], 070-430 02 77

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk