Nyheter

Rättvisa löner ett rimligt krav

Det är 2018 och fortfarande har kvinnodominerade vårdyrken som till exempel sjuksköterskor, barnmorskor, specialistsjuksköterskor, tandhygienister och kuratorer lägre lön än mansdominerade yrken som IT och teknik inom Västra Götalandsregionen (VGR). Det är yrken som värderas som likvärdiga i ansvar och svårighetsgrad.

Porträttfoto på Eva Olofsson, kommunalråd för Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen. Hon har en svart tröja och glasögon med röda bågar. Hon tittar in i kameran men ett litet leende.
Eva Olofsson, kommunalråd för Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen

Självklart förbjudet

Lönediskriminering på grund av kön är självklart förbjudet i Diskrimineringslagen. Varje år görs en lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. En sådan lönekartläggning har nyligen presenterats i regionstyrelsens personalutskott. Kartläggningen visar att det krävs ytterligare åtgärder för att uppnå jämställda löner i yrken som är att betrakta som likvärdiga. Det är orimligt att lönediskriminera om man som VGR har målet att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Det är orimligt när sjukvården har stängda vårdplatser och samtidigt överbeläggningar med sängar i uppehållsrum och korridorer. En situation som beror på att VGR inte kan behålla och i tillräcklig grad rekrytera sjuksköterskor på grund av för låga löner och för tuff arbetsmiljö.

Lönepotten har gjort stor nytta

Det är orimligt att avskaffa den pott på 50 öronmärkta miljoner för jämställda löner som funnits sedan 2013. Vi i Vänsterpartiet ingick i det dåvarande rödgröna styre som införde den 2013. Dagens borgerliga majoritet, där även Miljöpartiet ingår, har tagit bort potten i 2018 års budget. 50 öronmärkta miljoner om året 2013 till 2017 har gjort nytta. Utan dem hade de osakliga löneskillnaderna varit ännu större. 2017 fick de diskriminerade yrkesgrupperna 3,50 procent (1 126 kr) i löneutveckling, att jämföra med övriga yrkesgruppers 2,35 procent (809 kr). Under åren 2013 till 2015 ökade de diskriminerade yrkesgrupperna sin lön med 16,3 procent mot övriga yrkesgruppers 11,6 procent. Den borgerliga majoriteten vill inte anvisa mer pengar. Vänsterpartiet vill gå motsatt väg. I stället för att ta bort potten för jämställda löner vill vi flerdubbla den. En rapport i frågan anger 341 miljoner kronor som det som krävs för att uppnå jämställda löner. Vi kommer i vårt budgetförslag för åren 2019‒2021 att prioritera att nå det målet inom en treårsperiod. En arbetsgivare med målet att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare borde ha idéer för att nå målet att sluta lönediskriminera kvinnor. Men det har inte den borgerliga ledningen i Västra Götaland.

Eva Olofsson (V)
regionråd Västra Götalandsregionen

Jan Alexandersson (V)
regionrådsersättare Västra Götalandsregionen

 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk