Nyheter

Sex timmars arbetsdag, en feministisk fråga.

1 maj i år presenterade Vänsterpartiet ett förslag om en nationell satsning på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vi vill införa treåriga projekt med sex timmars arbetsdag på en arbetsplats i vartenda landsting och varenda kommun i hela Sverige. Det är en reform som kommer att ge oss ökade möjligheter att få livet att gå ihop, göra oss friskare och göra att fler kan få jobb. Sverige är redo för sex timmars arbetsdag. Vänsterpartiet vill ha en samhällsekonomi som är bra för alla och inte bara några få och kortare arbetstid är ett viktigt steg på den vägen.

Det pågår försök runt om i landet med kortad arbetstid och bibehållen lön och inte minst Göteborg har fått mycket uppmärksamhet för det arbetet. På äldreboendet i Svartedalen kunde man efter två år visa upp färre sjukskrivningar, mindre stress och bättre balans mellan fritid och arbete. På Toyota i Mölndal har verksamheten blivit mer effektiv, sjukfrånvaron har minskat och företagens vinst har ökat.

Sex timmars arbetsdag är en välfärdsreform med många fördelar. Dels skulle det vara en del i att lösa problemet med att många kvinnor idag ofrivilligt arbetar deltid. 27 procent av alla som arbetar deltid idag gör det trots att de både vill och kan arbeta mer. I och med reformen skulle deltider omvandlas till heltider eftersom den förkortade arbetsveckan med 30 arbetstimmar skulle ses som heltid.

Vänsterpartiets mål är inte att vi ska arbeta mer utan att vi ska fördela arbetet åt fler på ett rättvisare och mer jämställt sätt.

Sex timmars arbetsdag är också en reform för ökad sysselsättning. När de som arbetar heltid och 40 timmar eller mer i veckan går ner i arbetstid försvinner inte behovet av deras arbete. Då behöver vi anställda fler. Människor som idag går arbetslösa får då möjlighet till arbete, vilket är bra för samhällsekonomin.

En reform med införd sex timmars arbetsdag skulle medföra att alla arbetande människor fick kortare arbetsdagar. Det i sin tur skulle leda till en jämnare fördelning av det obetalda hushållsarbetet som idag utförs i stor del av kvinnor. Det är inte svårt att se att ökad fritid skulle leda till ökad livskvalité. Inte bara för kvinnor utan för hela familjer. Idag tvingas många att ha sina barn på förskola långa dagar och ses över middagsbordet innan det är dags att gå och lägga sig. Med en kortare arbetsdag ges familjer möjlighet att umgås mer.

Att hälsan har stärkts på de arbetsplatser som infört eller testat sex timmars arbetsdag står klart. Inom sjukvården där många kvinnor arbetar innebär den minskade arbetsbelastningen en arbetsbörda som är lättare att hantera och därför minskar sjuktalen. Med minskade sjuktal får vi också en bättre vård för alla.

Sex timmars arbetsdag är en kvinnofråga. Vi driver det som en av våra viktigaste frågor. Vill du vara med och delta i det arbetet så kan du bli medlem här: Bli medlem i Vänsterpartiet.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk