Nyheter

Inga nazister i Göteborg – kom med i protesterna

Den​ ​30:e​ ​september​ ​kommer​ ​nazistiska​ ​Nordiska​ ​Motståndsrörelsen​ ​till​ ​Göteborg​ ​för att​ ​manifestera.​ ​Deras​ ​ideologi​ ​har​ ​som​ ​mål​ ​att​ ​nedmontera​ ​demokratin,​ ​begränsa yttrandefriheten​ ​och​ ​inskränka​ ​de​ ​mänskliga​ ​rättigheterna.​ ​Med​ ​våld,​ ​om​ ​de​ ​måste.


Det​ ​är​ ​allas​ ​vårt​ ​ansvar​ ​att​ ​stoppa​ ​dem. Nazistiska​ ​Nordiska​ ​Motståndsrörelsen​ ​är​ ​en​ ​organisation​ ​som​ ​är​ ​ett​ ​direkt​ ​hot​ ​mot demokratin.​ ​De​ ​använder​ ​hot​ ​och​ ​våld​ ​mot​ ​de​ ​som​ ​motsätter​ ​sig​ ​dem​ ​och​ ​mot​ ​de​ ​som​ ​enligt deras​ ​rasbiologiska​ ​ideologi​ ​är​ ​“mindre​ ​värda”.​ ​Det​ ​handlar​ ​om​ ​afrosvenskar, HBTQ-personer,​ ​fackligt​ ​aktiva,​ ​muslimer,​ ​romer,​ ​funktionshindrade,​ ​flyktingar,​ ​judar, politiska​ ​motståndare,​ ​etc, säger Adriana Aires ordförande för Vänsterpartiet Göteborg.

I​ ​Göteborg​ ​har​ ​vi​ ​det​ ​senaste​ ​året​ ​utsatts​ ​för​ ​flera​ ​attentat​ ​som​ ​organisationen​ ​ligger​ ​bakom. En​ ​bomb​ ​detonerade​ ​utanför​ ​en​ ​vänsterorganisations​ ​lokaler, ​ ​en​ ​annan​ ​vid​ ​ett flyktingboende​ ​där​ ​en​ ​person​ ​skadades​ ​allvarligt. ​ ​En​ ​tredje​ ​bomb​ ​hittades​ ​odetonerad​ ​vid ytterligare​ ​ett​ ​flyktingboende. ​ ​Medlemmar​ ​från​ ​organisationen​ ​fälldes​ ​i​ ​rätten​ ​för​ ​dessa​ ​dåd.

Nazismen​ ​är​ ​en​ ​ideologi​ ​som​ ​bär​ ​ansvaret​ ​för​ ​ett​ ​av​ ​historiens​ ​värsta​ ​brott​ ​mot mänskligheten.​ ​Idag​ ​finns​ ​inte​ ​många​ ​Förintelse-överlevare​ ​vid​ ​livet​ ​som​ ​kan​ ​vittna​ ​om​ ​sina egna​ ​upplevelser,​ ​men​ ​i​ ​Europa​ ​känner​ ​vi​ ​väl​ ​till​ ​händelserna.​ ​Nordiska​ ​Motståndsrörelsen är​ ​en​ ​organisation​ ​som​ ​samarbetar​ ​med​ ​nazister​ ​runt​ ​om​ ​Europa​ ​och​ ​mobiliserar​ ​i​ ​bred​ ​front för​ ​att​ ​störta​ ​demokratin​ ​och​ ​ännu​ ​en​ ​gång​ ​sprida​ ​förödelse.

Att​ ​polisen​ ​ger​ ​demonstrationstillstånd​ ​till​ ​Nordiska​ ​Motståndsrörelsen​ ​att​ ​passera synagogan​ ​under​ ​Jom​ ​Kippur,​ ​en​ ​judisk​ ​högtid​ ​som​ ​lockar​ ​många​ ​människor,​ ​är​ ​dessutom en​ ​skymf​ ​mot​ ​de​ ​familjer​ ​som​ ​överlevt​ ​Förintelsen.​Vi​ ​menar​ ​att​ ​oavsett​ ​var​ ​Nordiska Motståndsrörelsens​ ​demonstration​ ​tillåts​ ​passera​ ​kommer​ ​det​ ​innebära​ ​ett​ ​hot​ ​mot demokratin,​ ​ett​ ​direkt​ ​hot​ ​mot​ ​göteborgarna​ ​och​ ​ytterligare​ ​ett​ ​steg​ ​i​ ​organisationens våldskampanj, säger Adriana Aires.

Den 30 september uppmanar vi alla som befinner sig i Göteborg att sluta upp på motdemonstrationen klockan 11 på Heden. Politiska partier, religiösa​ ​samfund,​ ​idrottsklubbar,​ ​föreningar,​ ​solidaritetsorganisationer,​ ​fackliga klubbar,​ ​alla​ ​som​ ​står​ ​upp​ ​för​ ​demokratin,​ ​anslut​ ​i​ ​Göteborgs​ ​gator​ ​mot​ ​vår​ ​tids​ ​största​ ​hot.

No​ ​pasarán!

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk