Nyheter

Feminism från ord till handling

Vänsterpartiet är den viktigaste feministiska kraften i svensk politik. Vi är trötta på att kvinnor ska göra det mesta av hemarbetet och dessutom få sämre löner och hårdare arbetsliv. Vi tycker att kvinnor ska ha hela lönen och halva makten. 


Trots att vi idag, år 2017, har kommit långt i arbetet mot ett jämställt samhälle, har vi fortfarande långt kvar till vårt mål: ett jämställt samhälle där våra möjligheter och liv inte påverkas av vilket kön vi har. 

Sverige är inte jämställt. Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män och tvingas oftare arbeta deltid mot sin vilja. I hemmet är det kvinnorna som gör betydligt mycket mer hushållsarbete. Kvinnor utsätts i mycket högre grad än män av sexuellt våld och känner sig mer otrygga i sin vardag och i det offentliga rummet. Eftersom det fortfarande ser ut så här, är det omöjligt för oss som tror på ett rättvist, solidariskt samhälle att inte vara feminister. Vi vet att jämlikhet och jämställdhet förutsätter varandra. 

De rättigheter och möjligheter som kvinnor har idag har inte kommit som en skänk från ovan, utan har krävt många års kamp. Det har handlat om att ses som juridiskt jämställd män, att ha rätt till utbildning, att få bestämma över sin egen kropp, att kunna lämna sina barn på förskola för att arbeta, att få studera och mycket, mycket mer. Varje rättighet som vunnits har varit beroende av modiga kvinnor som har stått upp för sin och sina systrars rätt. Inte sällan har dessa kvinnor varit med i vårt parti, tillhört vänstern eller varit en del av vår rörelse. 

Vänsterpartiet var det första partiet i Sverige som kallade sig feministiskt. År 1997 skrevs feminism in i vårt partiprogram. Men vårt arbete för kvinnors rättigheter sträcker sig längre tillbaka än så. Det löper som en röd tråd genom hela vår 100-åriga historia. 

För grejen är att om vi ska uppnå förändring krävs det att vi arbetar tillsammans. 

Arbetet för jämställdhet har inte alltid varit lätt. Många gånger har vi varit ensamma i parlamenten med att driva frågor som på riktigt skulle förändra kvinnors livsvillkor. Men vi har inte vikit ner oss utan har envist fortsatt med att lägga fram motioner i parlamentet, kämpat på gator och torg, i föreningar och folkrörelser och inte minst i vårt eget parti för att utjämna skillnaderna mellan könen. 

För grejen är att om vi ska uppnå förändring krävs det att vi arbetar tillsammans. Vårt feministiska arbete är inte bara löften, teorier och tomt prat. Vår feminism handlar om att gå från ord till handling. Det är därför vi är den viktigaste feministiska kraften i Göteborg, Västra Götaland och Sverige.

Det är vi som gör det! 

 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk